Kamery live
prognoza pogody

Radna pyta o alkohol w Kolibie na Łapsowej Polanie

16 czerwca 2021 07:17

Przedmiotem jednego z kolejnych pism, skierowanych przez radą Ewę Pawlikowską do burmistrza Nowego targu jest zezwolenie na sprzedaż alkoholu w Kolibie na Łapsowej Polanie. “Czy w związku z rozpoczętym sezonem turystycznym i dużym ruchem w Gorcach zamierza pan wydać stosowne zezwolenie, czy nie?” – dopytuje radna, która w tej kadencji zasłynęła jako autorka rekordowej ilość pism dotyczących tematu związanego z profilaktyką uzależnień i wydatkowaniem środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

Radna pyta o alkohol w Kolibie na Łapsowej Polanie

Zapytanie o to, dlaczego podmiotowi prowadzącemu działalność w Kolibie nie wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu, radna złożyła “w imieniu licznych turystów odwiedzających Kolibę na Łapsowej Polanie i docierających od nich głosów zdumienia”. Ewa Pawlikowska dopytuje o to, jak długo trwa postępowanie, jaki jest jego przebieg oraz jakie są zamiary burmistrza w kwestii wydania pozwolenia.

-Czy jest to z Pana strony próba zniechęcenia obecnego najemcy do prowadzenia tej formy działalności? – sugeruje radna w ostatnim z serii pytań.

-Uprasza się Panią o nieinsynuowanie w pytaniach nieprawidłowości działania Urzędu Miasta Nowy Targ w oparciu o nieprawdziwe informacje – odpowiada radnej burmistrz Grzegorz Watycha, wyjaśniając: – Wszelkie informacje dotyczące postępowań administracyjnych nie mogą stanowić informacji publicznej, jak i być przedmiotem zapytania czy interpelacji. Sprawy udzielania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych reguluje art. 18 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gdzie wskazane są przesłanki, które musi spełniać podmiot ubiegający się o ww. zezwolenie. Niespełnienie którejkolwiek z nich, dyskwalifikuje z możliwości otrzymania pozytywnej odpowiedzi – tłumaczy burmistrz Nowego Targu. 

 

os 16.06.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również