Kamery live
prognoza pogody

Rada Powiatu uchwaliła budżet 2018

3 stycznia 2018 19:21
Najważniejszym punktem ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Nowotarskiego było głosowanie nad Uchwałą Budżetową na rok 2018 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Nowotarskiego.
Rada Powiatu uchwaliła budżet 2018

Założenia budżetu oraz prognozy finansowej przedstawiła zebranym skarbnik powiatu Katarzyna Machaj. Projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2018 rok określa dochody w wysokości 179 936 829zł, natomiast wydatki w kwocie 196 836 829 zł. Co istotne powiat już od kilku lat nie zaciąga kredytu, pomimo dużych wydatków majątkowych, a kwota zadłużenia od 2011 roku zmalała już o połowę. Projekt budżetu oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

– Budżet na 2018 r. jest kolejnym budżetem  proinwestycyjnym około 28 % budżetu jest przeznaczone na inwestycje, dającym podstawę dalszego rozwoju powiatu nowotarskiego. Jednocześnie jest budżetem oszczędnym, nastawionym na wykonanie zadań priorytetowych. Wszystkie podległe powiatowi jednostki  oraz ustawowe zadania Powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację. Budżet Powiatu Nowotarskiego na 2018 rok zawiera zadania inwestycyjne na łączną kwotę 54 840 132 zł.  Zadania inwestycyjne drogowe  obejmują 76 % tej kwoty,  budowa teatru -15,4 %, w oświacie 7 %, rozwój elektronicznej administracji 1 %. Szczególnie to ostatnie zadanie pozwoli zwiększyć dostępność załatwiania spraw drogą elektroniczną, przy współudziale opracowania programów  Ministerstwa Cyfryzacji – mówił starosta Krzysztof Faber.

Duże wydatki to kontynuacja budowy nowej siedziby dla Teatru Lalek „Rabcio” i dokończenie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju. Najważniejsze inwestycje drogowe to: Przebudowa dróg powiatowych w ramach Programu Interreg VA Polska – Słowacja „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych” – 7 151 680 zł,; przebudowa drogi w Zubrzycy Górnej – 2 387 540 zł, przebudowa ulicy Szaflarskiej w Nowym Targu –5 858 898 zł, rozbudowa drogi powiatowej 1665 K Skawa-Raba Wyżna – 6 000 000 zł, rozbudowa drogi powiatowej 1675 Jabłonka-Lipnica Mała – 1 450 000 zł, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Rabka Zdrój-Ponice – 3 100 000 zł, a także, we współpracy z samorządami: rozbudowa drogi powiatowej Harklowa-Tylmanowa – 2 000 000 zł, rozbudowa drogi powiatowej Szaflary-Ząb – 1 500 000 zł i rozbudowa drogi powiatowej Ciche-Dzianisz – 1 000 000 zł.

Podczas dyskusji nad projektem budżetu w imieniu klubu radnych Wspólnie dla Powiatu głos zabrał Jacek Stopka-Studencki, który w swym wystąpieniu podkreślił, że budżet jest planem proinwestycyjnym, dającym podstawę dalszego rozwoju Powiatu Nowotarskiego, jest on przemyślany i dobrze skonstruowany.

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się radny Julian Stopka, który przedstawił  proponowane poprawki do budżetu, które wcześniej nie uzyskały akceptacji Rady.

Po długiej dyskusji Uchwała budżetowa została przyjęta w pierwotnej wersji.

źródło: nowotarski.pl

os 03.01.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również