Kamery live
prognoza pogody

Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła budżet – ponad 33 mln na inwestycje

2 stycznia 2017 11:02

Projekt budżetu Powiatu Nowotarskiego na 2017 rok określa dochody w wysokości 160 035 755 zł, natomiast wydatki w kwocie 165 652 751 zł. Co istotne powiat już od kilku lat nie zaciąga kredytu, pomimo dużych wydatków majątkowych. Tym samym tak naprawdę zadłużenie jego jest niewielkie co świadczy o gospodarności samorządu.

Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła budżet - ponad 33 mln na inwestycje

Grudniowa sesja Rady Powiatu Nowotarskiego miała szczególnie uroczysty charakter z uwagi na głosowanie nad Uchwałą Budżetową na rok 2017 oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Nowotarskiego. Założenia budżetu oraz prognozy finansowej przedstawiła zebranym skarbnik powiatu Katarzyna Machaj.

Podczas dyskusji nad projektem budżetu w imieniu klubu radnych Wspólnie dla Powiatu głos zabrał Michał Glonek, który w swym wystąpieniu podkreślił, że budżet jest planem proinwestycyjnym, dającym podstawę dalszego rozwoju Powiatu Nowotarskiego, jednocześnie będąc budżetem oszczędnym. Wszystkie podległe powiatowi jednostki oraz ustawowe zadania powiatu mają zabezpieczone niezbędne środki finansowe na ich płynną realizację. Ponad 33 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycję. Powiat w 2017 roku zamierza nadal inwestować w drogi i oświatę. Będzie kontynuowana m.in. budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Rabce-Zdroju oraz budowa Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Targu.

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się radny Julian Stopka, który również pozytywnie ocenił przyjęte w budżecie założenia, w tym nie powiększające się zadłużenie oraz deficyt budżetowy, jednocześnie podkreślając napawającą optymizmem prognozę finansową powiatu na przyszłe lata.

Uchwała budżetowa, jak również Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową i zostały podjęte jednogłośnie przez radnych. Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad przygotowaniem uchwały oraz radnym za tak pozytywne przyjęcie budżetu.

źródło: nowotarski.pl

opr. os

 

 

NT24TV 02.01.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również