Kamery live
prognoza pogody

Przysięga wojskowa małopolskich „terytorialsów”. Historia zobowiązuje

2 grudnia 2023 18:32

NOWY TARG. W śniegodeszczu i przejmującym zimnie, ale z całym ceremoniałem, uroczystą oprawą, wojskową orkiestrą, dziś w południe na rynku wojskową przysięgę składała setka żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Terytorialnej pod dowództwem płka Marcina Siudzińskiego. Stolica Podhala nie bez powodu została wyróżniona współorganizacją tego wydarzenia.

Przysięga wojskowa małopolskich „terytorialsów”. Historia zobowiązuje

Na sztandar 11 Brygady, im. gen. Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek, przysięgały 24 kobiety i 76 mężczyzn.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic – zabrzmiało przed ratuszem. – Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.

Wezwaniem utworzonych w 2017 Wojsk Obrony Terytorialnej, wpisujących się w tradycje i wartości Armii Krajowej, jest hasło: Zawsze gotowi, zawsze blisko. 

W przysiędze udział wziął II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Przybyli także poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Jan Hamerski. Przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych  – miasta oraz powiatu – brali udział we wręczaniu odznaczeń. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych został przez Prezydenta Rzeczypospolitej uhonorowany dr hab. Grzegorz Kowalski – adiunkt w Zakładzie Historii Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, łączący pracę naukowo-dydaktyczną z terytorialną służbą wojskową. Żołnierze z najlepszymi wynikami mieli zaszczyt odbierać odznaczenia w asyście swoich bliskich.

Od teraz Waszą misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków – zwracał się do żołnierzy w oliwkowych mundurach wicewojewoda. – Serdecznie gratuluję tej decyzji. Służba Ojczyźnie to najwyższy z wyraz patriotyzmu. Gratulacje przekazuję także Waszym rodzinom. Z pewnością także dla nich to wielka duma – móc powiedzieć, że bliska im osoba wstąpiła do Wojsk Obrony Terytorialnej. Na co dzień wykonujecie różne zawody, ale łączy Was wiara w te same wartości: wola, by żyć w bezpiecznym kraju i wspierać lokalną społeczność. Miejsce dzisiejszej przysięgi – Podhale – to region silnie powiązany z tradycjami Armii Krajowej dziedziczonymi przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Historyczną Armię Krajową i współczesne Wojska Obrony Terytorialnej dzieli czas, ale i wiele łączy: misja, struktura i terytorialność w działaniu. Niech to dziedzictwo będzie dla Was źródłem siły i napełnia Was przekonaniem, że należycie do szczególnej formacji.

Słowo do świeżo zaprzysiężonych żołnierzy kierowali także duchowni – kapelani 11 Małopolskiej Brygady: katolicki, ewangelicki i prawosławny. Wśród stoisk okalających centralny plac, stoisk służb mundurowych i wystawek sprzętu oraz uzbrojenia, było też stoisko z wszelkimi informacjami na temat rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Nowo zaprzysiężeni terytorialni to aż setka, ale tylko setka z około 2 tys. żołnierzy służących w 11 Małopolskiej Brygadzie. Rekrutacja trwa, a najbliższym terminem wcielenia jest 10-ty lutego przyszłego roku.

Przysięga została zorganizowana przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta. Towarzyszyły tej uroczystości prezentacja sprzętu i uzbrojenia jednostek z Garnizonu Kraków oraz tradycyjna wojskowa grochówka. Ceremonię na rynku zakończyła defilada przy dźwiękach „Warszawianki”.

(asz)

 

 

 

Anna Szopińska 02.12.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również