Kamery live
prognoza pogody

Przy okazji powiatowego budżetu – pytania o kwoty na uchodźców i koszty utrzymania Szpitala

31 grudnia 2022 13:32
Wyciszenie Włącz dźwięk

POWIAT NOWOTARSKI. Prawie 27 procent budżetowych środków podjęta jeszcze „na starym roku” uchwała budżetowa w powiecie nowotarskim przeznacza na inwestycje. Ten wskaźnik pozwala go uznać za proinwestycyjny, oszczędny i dlatego realny. Ale nie pozbawiony kontrowersji, wątpliwości i znaków zapytania.

Kwota prawie 80 milionów za zadania inwestycyjne jest rekordowa w historii powiatu.

Co do inwestycyjnych priorytetów – zaakceptował je nawet Klub PiS, opowiadając się za projektem za wykuwanym podczas niełatwych dyskusji na posiedzeniach komisji. Co więcej – docenił w nim równomierne rozmieszczenie inwestycyjnych zadań na rozległym terytorium powiatu oraz uwzględnienie głosów wójtów i burmistrzów. Jedyny głos „przeciw”, oddał radny Stanisław Waksmundzki, z powodu zakładanej w budżetowej uchwale potrzebie zaciągnięcia kredytu w kwocie 21 milionów zł.

Wynika to z sytuacji, w której między dochodami w wysokości ponad 311 milionami, a wydatkami w kwocie 347,5 zł pojawia się różnica wynosząca 36,5 miliona. Ten deficyt pokryją w dużej mierze rozliczenia wyemitowanych w ubiegłych latach obligacji, ale i długoterminowy, 21-milionowy kredyt.

Na inwestycje powiat zamierza w 2023 roku wydać prawie 80 milionów, z tej kwoty 70 procent pochłoną zadania drogowe. Najkosztowniejsze zadanie w oświacie to oczywiście budowa obiektów Zespołu Szkół nr 1, połączona z rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczo–Opiekuńczych w Nowym. Jest to wydatek prawie 20-milionowy.

A największe drogowe zadania, zaplanowane do realizacji za kwotę prawie 59 milionów zł,  to:

– rozbudowa dróg powiatowych Rogoźnik – Ciche w Cichem oraz Czarny Dunajec – Poronin w Ratułowie

– rozbudowa, modernizacja i likwidacja skutków powodzi na strategicznym ciągu komunikacyjnym dla regionu Pienin, w czym prawie połową kwoty partycypuje gmina Ochotnica Dolna

– rozbudowa drogi powiatowej Raba Wyżna – Podwilk w Podsarniu

– wsparcie budowy obwodnicy Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna.

Bardzo dużo, bo aż 39, jest zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji na przebudowy dróg., włącznie z pozyskiwaniem terenu. Te żmudne przygotowawcze prace są tym ważniejsze, że proces uzyskiwania decyzji ZRID przekracza 20 miesięcy.

Powiatowy samorząd, jak i każdy inny, obawia się skutków ograniczenia przez ustawodawcę dochodów związanych z reformą podatkową i ponoszeniem coraz większych kosztów finansowania oświaty. Kwota subwencji oświatowej będzie znana dopiero w kwietniu, a nie od dziś wiadomo, że jest ona o wiele za niska.

Przed głosowaniem nad przyjęciem budżetu pojawiły się pytania i kontrowersje związane z kwotą 52 milionów przeznaczoną na finansowanie pobytu uchodźców z Ukrainy. Pani skarbnik Joanna Gronkowska tłumaczyła, iż wynika to z umowy, jaką powiat zawarł z wojewodą. Starosta Krzysztof Faber upewniał, że koszt przyjęcia Ukraińców w pensjonatach pokrywa wojewoda, ze środków rządowych. I jest to określona kwota na osobę, bez względu, czy podjęła ona pracę, czy też nie. Do powiatu należy jednak weryfikowanie prawdziwości informacji przedkładanych przez właścicieli pensjonatów, a te akurat czynności angażują 10 pracowników starostwa. Inny problem to opóźnienia w refundacji kosztów przyjmowania uchodźców.   

Niepokój powiatowego samorządu budzą ustawowe decyzje o podwyżkach płac pracowników ochrony zdrowia, skutkujące wzrostem kosztów funkcjonowania Podhalańskiego Szpitala. 

Rolą Powiatu nie powinno być bezpośrednie ponoszenie kosztów finansowania świadczeń medycznych i wzrostu wynagrodzeń pracowników szpitala – zwracał uwagę Klub Wspólnie dla Powiatu w swoim stanowisku.

Natomiast Rada i Zarząd Powiatu zdecydowały o wsparciu finansowym tworzącego się oddziału chemioterapii. Kwota tego wsparcia zostanie ustalona w I kwartale. Na razie w pomieszczeniach przeznaczonych dla chemioterapii dziennej rozpoczęły się prace adaptacyjne.

Odnosząc się do oczekiwań, by budżet powiatu można było wreszcie uchwalić bez obciążeń kredytowych, starosta podkreślał, że pożyczki nie były zaciągane przez kilka lat. Poza tym może się okazać, że nie jest koniczne zaciąganie kredytu w planowanej wysokości. Ale dla bezpieczeństwa inwestycji trzeba go było przewidzieć. Środki pozyskiwane w ciągu roku mogą bowiem zmniejszyć budżetowy deficyt.

(asz)

 

 

Anna Szopińska 31.12.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również