Kamery live
prognoza pogody

Przestać się truć! Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze” (art. sponsorowany)

20 października 2021 17:22
Wyciszenie Włącz dźwięk

Każdego roku w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy osób, czyli średniej wielkości miasto! Jedną z głównych przyczyn powstawania smogu jest tak zwana niska emisja – czyli emisja na niskiej wysokości, która w głównej mierze wynika z ogrzewania domów jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów nie spełniających standardów emisyjnych. Pamiętajmy! To nasze codzienne wybory mają wpływ na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Smog – cichy truciciel

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza wywołany działalnością człowieka. Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:

– spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja),

– spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa),

– spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja),

– procesów przemysłowych,

– emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych np. dróg, chodników, boisk oraz z powierzchni pylących.

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze!

Czy jest się czego bać?

Każdego roku w Polsce z powodu złej jakości powietrza umiera 45 tysięcy osób, czyli średniej wielkości miasto! To ponad 7 razy więcej, niż w wyniku biernego palenia. Smog zagraża układowi oddechowemu, nerwowemu, rozrodczemu i krwionośnemu. Naukowcy nie mają wątpliwości, że zła jakość powietrza szkodzi zdrowiu płodu. Wpływa także na ogólne pogorszenie samopoczucia i nasila objawy wielu dolegliwości, między innymi alergii. Powoduje zaburzenia pracy wątroby, niedokrwienie serca, choroby płuc, czy bóle głowy.

To my tworzymy atmosferę!

Ogrzewaj mądrze! – podłącz budynek do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zainwestuj w kocioł nowej generacji i opał wysokiej jakości lub inne, nowoczesne źródło ciepła

Dbaj o okoliczną zieleń! – drzewa i krzewy produkują tlen i pochłaniają część zanieczyszczeń

Dawaj dobry przykład! – edukuj najmłodszych – pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj na temat ochrony powietrza z rodziną

Reaguj na zachowania sąsiadów! – osoby, które palą odpady, szkodą również Tobie

Ogranicz jazdę samochodem! – dbaj o jego stan techniczny

Dołącz do walki ze smogiem z programem „Czyste Powietrze” – weź dofinansowanie na wymianę pieca i prace termomodernizacyjne!

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz do przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu “Czyste Powietrze”

Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. Nr 210

tel. 18 26 11 286

www.nowytarg.pl
www.wfos.krakow.pl

os 20.10.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również