Kamery live
prognoza pogody

PPWSZ a parki narodowe i nadleśnictwa

12 czerwca 2017 09:02

Działając wspólnie wzmacniamy nasz głos – powiedział rektor podhalańskiej uczelni ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw., rozpoczynając spotkanie dyrektorów parków narodowych, nadleśniczych, naczelników GOPR z regionu i Kierownika Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o. Stary Sącz, jakie miało miejsce w siedzibie uczelni. 

PPWSZ a parki narodowe i nadleśnictwa

Bądźmy razem – zaapelował w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Zbigniew Witkowski oraz wskazał środowisko, przyrodę, edukację i naukę jako przykładowe dziedziny współpracy. 

Spotkanie zorganizowane w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu miało na celu uzgodnienie obszarów, kierunków i tematów współpracy. W trakcie dyskusji Mariusz Zaród – Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR i inż. Łukasz Smetana – Sekretarz Grupy Krynickiej GOPR zarekomendowali między innymi zacieśnienie współpracy wykładowców i studentów kierunku studiów ratownictwo medyczne z ratownikami górskimi.

– Mam 300 km szlaków turystycznych w swoim obszarze odpowiedzialności – powiedział mgr inż. Olaf Dobrowolski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krościenko i podkreślił, że badania na temat obciążenia lasów państwowych i prywatnych ruchem turystycznym są jednym z kierunków potencjalnej współpracy.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowy Targ, mgr inż. Roman Latoń poszerzył ten kierunek potencjalnej współpracy o badania zbiorników retencyjnych i wypracowania rozwiązań dla boomu na ścieżki rowerowe, które często powstają w sposób niekontrolowany.

Mgr inż. Filip Zięba, Zastępca Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego wyeksponował rolę Uczelni jako jednostki, która może spinać badania naukowe prowadzone w regionie. Dr inż. Janusz Tomaszewski, Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego zwrócił uwagę na potrzebę inwentaryzacji budowli znajdujących się na terenie parku oraz na konieczność odtworzenia małej architektury.

Nowe spojrzenie dydaktyczne na ofertę edukacyjną parku oraz monitoring i analiza ruchu turystycznego to według dr. Tomasza Pasierbka, dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego, działania wpisujące się w misję uczelni. Mgr inż. Iwona Wróbel zaprosiła studentów podhalańskiej uczelni do odbywania praktyk i staży w Pienińskim Parku Narodowym.

Ponadto uczestnicy spotkania zgodzili się co do konieczności wypracowania skutecznych rozwiązań w planowaniu przestrzennym, zapewnienia korytarzy ekologicznych dających schronienie i możliwość przemieszczania się zwierzyny oraz do podjęcia badań nad społecznymi uwarunkowaniami ochrony przyrody.

W ponad dwugodzinnej dyskusji uczestnicy nie wyczerpali tematów do wspólnych działań. Rektor ks. dr hab. Stanisław Gulak, prof. nadzw. zaprosił do wzajemnych konsultacji i przekuwania pomysłów w realne czyny i przedsięwzięcia.

Tekst: Mieczysław Karpiel

Zdjęcia: Małgorzata Kram

NT24TV 12.06.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również