Kamery live
prognoza pogody

Przewodniczący Rady Miasta podsumowuje kadencję

27 marca 2024 10:00

 – Nasza praca nie byłaby możliwa bez zaufania i wsparcia naszych mieszkańców. Dziękuję Wam za aktywny udział w życiu miasta, za Wasze sugestie, pomoc, wsparcie i zaangażowanie – tymi słowami Grzegorz Luberda podziękował mieszkańcom Nowego Targu w swoim przemówieniu. 

Przewodniczący Rady Miasta podsumowuje kadencję

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta Nowego Targu zakończyła się wystąpieniem Przewodniczącego Rady Miasta – Grzegorza Luberdy. Przytaczamy je w całości poniżej:

“Dziś zbliżamy się do końca 8 kadencji naszej Rady Miasta Nowego Targu, która była jedną z najdłuższych, bo trwała 5,5 roku. To był czas intensywnej pracy, wspólnych wysiłków i również podejmowania trudnych decyzji. Przez ostatnie lata mieliśmy wiele wyzwań do pokonania ale także wiele sukcesów. Rozpoczynaliśmy kadencję z zadłużeniem ok 30 mln zł a kończymy z zadłużeniem ok 20 mln zł. Wydatki inwestycyjne w latach 2018-2023 wyniosły ok 221 mln zł z tego pozyskano 90 mln zł (czyli 40 procent dofinansowania z unii europejskiej oraz programów krajowych). Ok 1/4 stanowią inwestycje drogowe. Przeprowadziliśmy ważne inwestycję poprawiające infrastrukturę miasta, dbając o komfort i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. (generalna przebudowa MCKu , budowa wschodniego odcinka obwodnicy miasta ul. Gen Sikorskiego, budowa łącznika między os. Niwa a ul. Grel, która spowodowała rozwój tego miejsca i realizacje sieci gazociągowej na os. Niwa. Rozbudowa dróg: Parkowa, Bohaterów Tobruku, os. Szuflów, przebudowa dróg: Kasprowicza, Kolejowa, Długa , Ogrodowa, Nadwodnia, Zacisze, Kokoszków, Ustronie i inne).

Dzięki wspólnym działaniom udało się również wspierać rozwój gospodarczy, stwarzając warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy (przystępowanie i uchwalanie miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie strefy aktywności gospodarczej na NZPS, która przyciągnie nowe firmy i stworzy nowe miejsca pracy).

Teraz, gdy zbliżamy się do końca kadencji, patrzymy w przyszłość z nadzieją i optymizmem, ponieważ zostawiamy dużo ważnych i oczekiwanych dokumentacji projektowych, które czekają na realizację. Jedna z nich przygotowywana jest już od dwóch kadencji z gotowym pozwoleniem na budowę i pozyskanym dofinansowaniem 30 mln zł na budowę sieci geotermalnej do Nowego Targu.

Nie zapomnieliśmy także o kwestiach społecznych i kulturalnych, poprzez organizowanie licznych wydarzeń integrujących społeczność, wspieraliśmy inicjatywy kulturalne oraz podejmowaliśmy działania na rzecz osób potrzebujących.

Pierwsza sesja Rady Miasta mijającej kadencji odbyła się 22 listopada 2018 roku. Po złożeniu ślubowania, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i dwóch Wiceprzewodniczących: Pana Marka Mozdyniewicza i Pana Jana Łapsę, a na następnej 2 sesji powołano 6 tematycznych komisji wraz z wyborem przewodniczących:

1.KOMISJA REWIZYJNA – Przewodnicząca Danuta Sokół

2.KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI – Przewodniczący Krzysztof Sroka

3.KOMISJA FINANSÓW, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROZWOJU – Przewodniczący Jacenty Rajski

4.KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI – Przewodnicząca Katarzyna Wójcik

5.KOMISJA OŚWIATY i KULTURY – Przewodniczący Leszek Pustówka

6.KOMISJA MIESZKANIOWA, OPIEKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO – Przewodnicząca Stefania Drąg-Iłęda

W trakcie mijającej 8 kadencji rady miasta nowy targ odbyły się (łącznie z dzisiejszą) 63 sesje na których podjęto 704 uchwał, 5 apeli i 1 rezolucję. Z tego miejsca serdecznie pragnę podziękować moim zastępcom, oraz przewodniczącym komisji za ich pracę, przygotowanie i prowadzenie komisji. Radni na posiedzeniach komisji wypracowywali stanowiska i opinie w sprawie procedowanych uchwał, co miało dobre przełożenie na sprawny przebieg Sesji.

Skład rady miasta zmieniał się w trakcie kadencji: w miejsce Pana Michała Glonka wszedł Pan Artur Kret, w miejsce zmarłego Pana Marka Fryźlewicza mandat objął Pan Włodzimierz Zapiórkowski, a mandat po zmarłym Panu Włodzimierzu Zapiórkowskim objęła Pani Danuta Al Ani.

Podejmowanie na sesjach uchwały, poza grupą uchwał o charakterze formalnym, stanowiły dla każdego z nas radnych niejednokrotnie trudny wybór czy też trudną decyzję. Takim głosowaniem jest na pewno coroczna waloryzacja podatków od nieruchomości, w związku ze zwiększającymi się wydatkami bieżącymi, a oczekiwaniem mieszkańców dotyczących realizacji zadań bieżących i inwestycji w naszym mieście. Biorąc odpowiedzialność za budżet miejski, który jest budżetem wszystkich mieszkańców, musimy się też zmierzyć z tymi zagadnieniami, aby Miasto się rozwijało a nie było tylko administrowane i zadłużane.

Jednak nasza praca nie byłaby możliwa bez zaufania i wsparcia naszych mieszkańców. Dziękuję Wam za aktywny udział w życiu miasta, za Wasze sugestie, pomoc, wsparcie i zaangażowanie.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim koleżankom i kolegom Radnym za 5.5 roku wspólnej pracy i życzyć powodzenia tym co kandydują w najbliższych wyborach samorządowych, a tym którzy już nie ubiegają się o mandat, realizacji wszystkich planów i marzeń. Dziękuję każdemu członkowi rady za zaangażowanie i oddanie sprawom naszej lokalnej społeczności . Składam podziękowania Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Watycha i Jego Zastępcom: Waldemarowi Wojtaszkowi Pani Joannie Iskrzyńskiej-Steg Pani Skarbnik Ewie Bobek i jej poprzednikowi Panu Łukaszowi Dłubaczowi i Sekretarzowi Panu Zbigniewowi Stramię, wszystkim naczelnikom, kierownikom, prezesom, dyrektorom i pracownikom zarówno urzędu miasta jak i wszystkich jednostek organizacyjnych miasta a także spółek miejskich. Nie chciałbym nikogo pominąć, dlatego dziękuję wszystkim, z którymi przyszło nam współpracować w tej kadencji, życząc pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym.

Na początku tej kadencji obejmując funkcję Przewodniczącego Rady powiedziałem że: ,,Mogę obiecać, że nie zmarnujemy tego czasu” i myślę że go nie zmarnowaliśmy” – podsumowuje Grzegorz Luberda, Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ.

/źródło: Rada Miasta Nowy Targ/

Andrzej Lach 27.03.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również