Kamery live
prognoza pogody

“Potrzebujemy norm jakości dla sprzedawanego węgla i pelletu”-apeluje wicemarszałek do ministra klimatu

15 czerwca 2020 10:55

Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego, wystąpił z apelem do ministra klimatu Michała Kurtyki o przygotowanie nowych norm jakości dla dopuszczonego do użytku węgla oraz sporządzenie takich norm dla pelletu. Sprzedaż i produkcja tego biopaliwa nie jest obecnie regulowana żadnymi przepisami jakościowymi. Tymczasem wobec ograniczonego dostępu do infrastruktury gazowej i ciepłowniczej, to właśnie piece na pellet są coraz częściej wybierane jako źródło ciepła zarówno w nowo budowanych domach, jak podczas wymiany starego typu kotłów.

Prośba skierowana przez wicemarszałka do szefa resortu klimatu dotyczy konieczności przeglądu dotychczasowych przepisów i wprowadzenia zaostrzonych wymagań dla paliw stałych. Inicjatywa Małopolski pojawiła się, ponieważ zgodnie z art. 3a Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, minister do spraw energii powinien co najmniej raz na dwa lata dokonać przeglądu wymagań jakościowych dla paliw stałych. Właśnie mija dwuletni okres wprowadzenia w Polsce przepisów regulujących wymagania dla węgla dostępnego w sprzedaży. Wyniki tego przeglądu mają stanowić podstawę do zmiany norm. 

-Dobra wiadomość jest taka, że za niespełna miesiąc, 1 lipca 2020, wchodzi w życie zakaz sprzedaży miałów węglowych. W Małopolsce uchwała antysmogowa nie pozwala na ich stosowanie już od trzech lat, jednak dostępność miałów na rynku mocno ograniczała skuteczność przepisów regionalnych – tłumaczy wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Przegląd przepisów jest wskazany także z uwagi na fakt, że wymagania jakościowe dla węgla, określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z 2018 r. odbiegają od nakładanych przez normy europejskie, ustalające kryteria emisji i efektywności kotłów grzewczych. Tymczasem stosowanie paliwa niewystarczającej jakości nawet w nowoczesnych, atestowanych piecach nie gwarantuje ograniczenia zanieczyszczeń powietrza.

Równie ważne jest wprowadzenie norm jakościowych dla coraz popularniejszego pelletu. W Polsce brakuje regulacji co do jego składu i produkcji, nie można więc wyeliminować ze sprzedaży pelletu złej jakości, zawierającego dużą ilość substancji mineralnych (np. popiołu), a nawet tworzyw sztucznych. Co więcej, wobec braku norm użytkownicy kotłów na pellet często nie są świadomi, że stosowane przez nich paliwo ma niewiele wspólnego z walką o czyste powietrze.

-Liczę, że w Ministerstwie Klimatu szybko zostaną podjęte prace nad przygotowaniem nowych norm jakości dla dopuszczanych do sprzedaży paliw stałych. Nowe regulacje powinny gwarantować możliwość dotrzymania poziomów emisji pieców na paliwa stałe, określonych w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu, oraz doprowadzić do szybkiej poprawy jakości powietrza w Polsce – podsumowuje Tomasz Urynowicz.

źródło: malopolska.pl/Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

os 15.06.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również