Kamery live
prognoza pogody

Poszukiwany instruktor w Dziale Muzeum w MCK Nowy Targ

26 lipca 2022 17:57

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu ogłasza nabór na stanowisko instruktora w Dziale Muzeum. 

Poszukiwany instruktor w Dziale Muzeum w MCK Nowy Targ

Warunki zatrudnienia:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat 

2. Okres zatrudnienia: na czas określony

3. Miejsce wykonywania pracy: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu.

Oczekiwania wobec kandydata:

1. wykształcenie wyższe humanistyczne (historyczne, muzealne, antropologiczne, etno- graficzne)

2. udokumentowane, doświadczenie zawodowe,
3. znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
4. znajomość dziejów Podhala, Spisza i Orawy oraz pogranicza polsko-słowackiego
5. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista
6. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w piśmie i mowie

7. znajomość Ustawy o Muzeach, Ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dodatkowe umiejętności:
1. doświadczenie w pracy w muzeum

2. aktywność na polu naukowo – badawczym: udział w konferencjach naukowych, publikacje, organizacja wystaw, udział w projektach badawczych i edukacyjnych

3. dyspozycyjność
4. specjalizacja archiwalna

5. znajomość komputerowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstowy, poczta elektroniczna);

6. prawo jazdy kat. B,
7. cechy osobowości: odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu
8. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.
Do obowiązków nowo zatrudnionej osoby należeć będą:
1. porządkowanie i prowadzenie archiwum naukowego oraz zakładowego
2. kwerendy w zakresie realizacji wniosków indywidualnych, służbowych, naukowych i dziennikarskich,
3. promocja muzeum w sieci – prowadzenie portali społecznościowych placówki
4. prowadzenie korespondencji i dokumentacji związanej z kwerendami

5. przygotowanie, opracowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych wnioskodawcom,

6. oprowadzanie po wystawach,

7. organizacja wystaw czasowych, konferencji naukowych oraz projektów edukacyjno- badawczych,

8. prowadzenie dokumentacji historycznej, kart ewidencyjnych zabytków muzealnych,
9. prowadzenie zajęć edukacyjnych, lekcji, warsztatów z zakresu historii regionu
10. opracowywanie materiałów historycznych do publikacji

Warunki pracy:
1. wymiar czasu pracy – pełny etat;
2. praca w Dziale Muzeum Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu jak również w terenie;

3. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 22 października 2015 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu;
4. pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony od sierpnia 2022 do 31.12.2022 r.;

Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny;
2. Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie, poprzednie zatrudnienie;
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 28 lipca 2022 r. w Miejskim Centrum Kultury Al. Tysiąclecia 37, 34 – 400 Nowy Targ bądź za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Kultury, Al. Tysiąclecia 37 34 – 400 Nowy Targ lub e-mailem: [email protected]

Link do ogłoszenia i więcej szczegółów znajduje się TUTAJ

os 26.07.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również