PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Postępy na “Nowej Zakopiance”

12 listopada 2020 10:41

Małopolska w budowie. Sześć miliardów i 233 milionów złotych – na taką kwotę podpisane są umowy z wykonawcami budującymi aktualnie drogi ekspresowe w naszym województwie. Tymczasem postępy w budowie tzw. “Nowej Zakopianki” widać z każdym kolejnym dniem. 

Postępy na

Fot. GDDKiA w Krakowie

Budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka Zdrój rozpoczęła się w 2016 r. Piękna, widokowa i oczekiwana przez wszystkich jadących w góry i na południe Europy droga ekspresowa o długości 15,8 km w dużej mierze położona jest na wiaduktach i estakadach, a 2 km pod ziemią. Największa estakada ma 1 km długości i wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3% całej trasy. Na potrzeby budowy odcinek ten został podzielony na trzy, z czego jeden jest ukończony i oddany do ruchu w całości.

Od 28 września 2019 r. kierowcy użytkują odcinek S7 Skomielna Biała-Rabka Zdrój. Oprócz dwujezdniowej drogi, powstały dwa węzły drogowe Skomielna Biała i Zabornia, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady), w tym najdłuższa estakada ma 1 km.

Na odcinku S7 Lubień-Naprawa 20 grudnia 2019 r. oddana została do ruchu lewa jezdnia. Ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach. 7,6 km odcinek drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa prace nie zostały jeszcze ukończone w ciągu jedni prawej. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą tego odcinka. Mobilizacja wykonawcy (polsko-ukraińskie konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING) nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym w aneksie do umowy, czyli do końca października 2020 r. Pomimo licznych działań podjętych przez GDDKiA w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji kontraktu zgodnie z umową nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Ogłoszony został przetarg na kontynuację budowy i na 19 października 2020 r. przewidziane jest otwarcie ofert. 1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady, w ciągu S7 na odcinku Lubień – Naprawa z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Trwają prace przy budowie segmentu czwartego estakady. Zakończenie budowy obiektu zaplanowane jest na jesień 2020 r.

Kontynuowana jest budowa odcinka Naprawa – Skomielna Biała. W październiku 2019 r. prawa nitka tunelu na odcinku S7 Naprawa- Skomielna Biała została przebita na wylot, a lewa 27 kwietnia 2020 r. Trwają prace przy budowie obudowy docelowej wewnątrz obydwu nitek, wykonywane są nisze sygnalizacyjno – alarmowe i hydrantowe oraz przejścia ewakuacyjne pomiędzy nitkami tunelu. Powstają budynki wentylatorni przed portalami, a także wiadukt i nasyp przed portalem północnym. Zakończenie budowy tunelu planowane jest na przełomie 2021/2022 r.

Od 25 czerwca 2020 r. trwa budowa dwujezdniowej drogi DK47 z Rdzawki do Nowego Targu czyli jak kierowcy mawiają potocznie dalszy ciąg „nowej zakopianki”. Prace przygotowawcze dla odcinka DK47 Rdzawka Nowy Targ prowadzone były w latach 2008 – 2015. Aneks do programu inwestycyjnego dla tej drogi 26 czerwca 2017 r. podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, umożliwiając tym samym jej realizację.

Budowa nowej dwujezdniowej drogi, w nowym śladzie była konieczna, dla poprawy bezpieczeństwa i obsługi ruchu. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni ruch dobowy był tu na poziomie 14 007 – 18 082 pojazdów/dobę jednak w okresie weekendów, ferii i wakacji ilość pojazdów tak bardzo wzrasta, że tworzą się zatory. Świadczy o wyczerpaniu przepustowości jednojezdniowej drogi. Powstająca droga w nowym śladzie umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga klasy GP, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2×3,50m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty. Wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudowana  infrastruktura techniczna. 

Aktualnie trwają roboty ziemne na ciągu głównym, a także zbrojenia i betonowanie fundamentów podpór obiektów mostowych. Zakończenie budowy zaplanowane jest w jesieni 2023 r.

/źródło: GDDKiA w Krakowie/

Piotr Starmach 12.11.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również