Kamery live
prognoza pogody

Porozumienie PPUZ z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Fundacją „Cognitione”

23 lipca 2021 12:49

22 lipca 2021 r. Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu podpisała porozumienie o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Krakowa oraz Fundacją Upowszechniającą Wiedzę i Naukę „Cognitione” z Nowego Targu.

Porozumienie PPUZ z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz Fundacją „Cognitione”

W uroczystym spotkaniu, które miało miejsce w siedzibie PPUZ, wzięli udział JM Rektor dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni, Prorektor ds. współpracy i projektów, dr Bianka Godlewska-Dzioboń, Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Finansowych i Operacyjnych – dr inż. Agnieszka Szopa, a także dr hab. Anna Ujwary-Gil, Prezes Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę „Cognitione”.

Strony porozumienia zadeklarowały wolę poszerzonej współpracy oraz integracji środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także promocję i wsparcie procesów rozwojowych w wymiarze międzyinstytucjonalnym. Partnerzy zobowiązali się między innymi do inicjowania prac badawczo-rozwojowych, opracowywania ekspertyz, współpracy przy realizacji wydawnictw, a także wspólnej organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych.

W ramach porozumienia, Uczelnia podejmie działania w zakresie wspólnego opracowywania programów studiów na kierunkach architektura oraz gospodarka przestrzenna, a także realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione” zadeklarowała gotowość między innymi do współorganizacji konferencji i seminariów naukowych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców i specjalistów innych dziedzin. Instytucja będzie również brała udział w opracowywaniu i wydawaniu publikacji o charakterze naukowym oraz współprowadziła programy stypendialne oraz szkoleniowe dla pracowników badawczych i dydaktycznych, studentów, wolontariuszy, a także specjalistów różnych dziedzin.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Krakowa podejmie działania między innymi w zakresie realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej oraz umożliwienia studentom PPUZ odbywania w instytucji praktyk i staży studenckich.

Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę przy wykonaniu porozumienia są: z ramienia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – Prorektor ds. współpracy i projektów, dr Bianka Godlewska-Dzioboń, z ramienia Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę „Cognitione” – Prezes Fundacji, dr hab. Anna Ujwary-Gil, zaś z ramienia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Zastępca Dyrektora ds. Badawczych i Komercjalizacji, dr inż. Małgorzata Niziurska.

Piotr Starmach 23.07.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również