Kamery live
prognoza pogody

Ponad 3 miliony 777 tys. na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla miasta

29 stycznia 2020 19:50

NOWY TARG. Przy sortowni odpadów IB powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wniosek o dotację na taki obiekt miasto składało już w 2017 roku. Dziś Komisja Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju zaakceptowała projekt wymaganej ze względów formalnych uchwały o woli przyjęcia kwoty ponad 3 milionów 777 tysięcy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ponad 3 miliony 777 tys. na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla miasta

Uchwała taka zapadnie na najbliższej sesji Rady Miasta. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 85 procent przewidywanych kosztów.

Od 2012 roku każda gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – samodzielnie, ewentualnie razem z inną gminą lub gminami. Wiele samorządów w Małopolsce takie punkty już ma, z roku na rok ich liczba na terenie województwa rośnie.

Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą bezpłatnie przywieźć m.in:

– odpady komunalne zebrane w sposób selektywny np. papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło

– przeterminowane leki i chemikalia

– zużyte baterie i akumulatory

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– meble i inne odpady wielkogabarytowe

– zużyte opony

– odpady zielone

– odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Zgromadzone w PSZOK-u odpady zagospodarowywane są w sposób nie szkodzący środowisku. Większość z nich poddanych jest recyklingowi oraz ponownemu wykorzystaniu, co pozwala na ograniczenie składowania. Ponadto każdy PSZOK powinien służyć jako centrum edukacyjne.

Taka jest idea, a jak będzie wyglądał nowotarski – pokażą dopiero projekty. Sprawą już zajmuje się wydział inwestycji UM.

(asz)

Anna Szopińska 29.01.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również