Kamery live
prognoza pogody

Pomysł na wykorzystanie niszczejącej ciepłowni

23 lutego 2018 14:11

Na najbliższą Sesję Rady Miasta został przygotowany projekt uchwały zmieniającej plan zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Centralnej Ciepłowni na Równi Szaflarskiej. Związane jest to wszystko z wnioskiem, z jakim wystąpił zarząd spółki Polskie Koleje Linowe S.A., który zakłada wykorzystanie terenu ciepłowni – w tym istniejących budowli i komina –  oraz ich adaptację pod realizację Parku Rekreacyjnego i hal o przeznaczeniu sportowym ukierunkowanym na uprawianie sportów górskich.

Pomysł na wykorzystanie niszczejącej ciepłowni

“Projekt ten będzie bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciem, które w zasadniczy sposób zmieni postrzeganie Miasta, a także stanowić będzie interesującą ofertę dla mieszkańców i turystów” – pisze w uzasadnieniu uchwały wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek. Pomysł rzeczywiście wpisuje się w zamysł rekreacyjnego wykorzystania terenów Równi Szaflarskiej, gdzie nieopodal powstaje przecież galeria Color Park. 

Aktualnie teren ten nie spełnia swojego przeznaczenia. Istniejące obiekty ulegają degradacji, nie są wykorzystywane a MPEC sp. z o.o. nie przewiduje ich wykorzystania na cele związane z ciepłownictwem. Zgodnie z planami doprowadzenia do miasta energii geotermalnej, kotłownia szczytowa znajdować się będzie przy ul. Szaflarskiej. 

Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie ustalenie zmiany przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.  Zakres zmiany planu będzie dotyczył m.in. ewentualnej korekty lokalizacji projektowanych zjazdów w “zakopianki”. 

PKL zainteresowany jest terenem o powierzchni ok. 4 hektarów, będących własnością Miasta. Teren ten uzyskany został jednak na skutek wywłaszczeń pod budowę centralnej ciepłowni, w związku z czym byli właściciele gruntów mogą wystąpić o odszkodowania. Według optymistycznych planów, inwestycja mogłaby być oddana do użytku w 2020 roku.

 

 

os 23.02.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również