Kamery live
prognoza pogody

Pomoc dla obywateli Ukrainy – głównym tematem nadzwyczajnej sesji

11 kwietnia 2022 14:54

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. Zwołanie sesji podyktowane było koniecznością uchwalenia zakresu pomocy uchodźcom, jak również wprowadzenia pilnych zmian w uchwale budżetowej, w związku z środkami otrzymanymi na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Podczas sesji  zabezpieczono też w budżecie środki na realizację umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 

Pomoc dla obywateli Ukrainy - głównym tematem nadzwyczajnej sesji

Zgodnie z podjętą dziś jednomyślnie uchwałą, zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy obejmuje: zorganizowanie, prowadzenie oraz udzielanie doraźnej pomocy, tymczasowe zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych oraz innych produktów i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy, zorganizowanie pomocy humanitarnej, w tym transportu darów, zapewnienie pomocy w zakresie komunikacji językowej, zorganizowanie zajęć integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i aktywizacji społecznej oraz zapewnienie transportu niezbędnego do realizacji wszystkich powyższych zadań. Co istotne, uchwała ma moc obowiązywania od 24 lutego br. 

-Ta uchwała jest uchwałą “intencyjną”, zakres pomocy został określony, a formy i tryb udzielania pomocy oraz kwotę będzie określał pan burmistrz, w zależności od potrzeb oraz od posiadanych środków – wyjaśniała pani skarbnik Ewa Bobek. 

Do budżetu miasta na chwilę obecną wpłynęło z Urzędu Wojewódzkiego blisko 72 tys. zł na różnego rodzaju świadczenia wymienione w specustawie: wypłatę świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla osób, które udzielają pomocy obywatelom Ukrainy (29 tys. 320 zł), zapewnienie posiłków dla ukraińskich dzieci i młodzieży (11 tys. 372 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy (31 tys. 310 zł), czy bezpłatną pomoc psychologiczną. Te zadania będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

-Te  71 tys. 800 zł to są środki, które na razie fizycznie wpłynęły na rachunek bankowy. My te środki będziemy na bieżąco nadal otrzymywać, będziemy sukcesywnie dokonywać korekty. Wnioskujemy o pieniądze, OPS też wysyła zapotrzebowania, więc będzie to na pewno dużo, dużo większa kwota – mówiła pani skarbnik. 

Radna Stefania Drąg-Iłęda zaproponowała, by dodatkowo wyasygnować kwotę z tzw. “środków alkoholowych” dla MZK na zapewnienie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w naszym mieście. 

-Dla tych obywateli Ukrainy, którzy potrzebowali załatwić sprawy, były kupowane i rozdawane bilety na MZK. Dzieci dojeżdżające do szkół mają zapewniony bezpłatny dowóz i transport, i to było dla nas najważniejsze – odpowiedział burmistrz Grzegorz Watycha – Natomiast wchodzimy na trochę inny etap udzielania tej pomocy. Ci uchodźcy, którzy są już od pewnego czasu, pobierają świadczenia i trzeba też to zaangażowanie miasta ważyć, bo z drugiej strony pojawiają się głosy, że nie wszyscy nasi mieszkańcy, którzy są w trudnej sytuacji mają bezpłatne świadczenia. Trzeba jakoś racjonalnie tę pomoc udzielać, patrzeć na to, z jakich innych form pomocy korzystają.

Grzegorz Watycha podkreślił także, że część udzielanej przez urząd pomocy nie jest “mierzalna”. 

-Zaangażowanie pracowników, czy chociażby wykorzystanie pomieszczeń – dużo jest takich rzeczowych wydatków, które znajdą się gdzieś w ogólnym wzroście kosztu funkcjonowania urzędu, natomiast nie przekładają się teraz na wyszczególnienie w budżecie miasta. My już ponosimy te koszty, ale na razie ich nie pokazujemy. Już nie mówię tu zupełnie o kwestiach pracy i wolontariacie, bo trzeba by było dużego wysiłku, żeby to teraz wszystko spisać, wycenić i pracę i zaangażowanie ludzi – i radnych i wolontariuszy, ludzi dobrej woli spoza urzędu –  to jest ogromny wysiłek.  Myślę, że kiedyś o takie podsumowanie będzie można się pokusić, oby nastał jak najszybciej czas pokoju.

Radna Ewa Pawlikowska zapytała, czy pracownicy magistratu zaangażowani w pomoc w związku z sytuacją na Ukrainie, otrzymali dodatek specjalny za swoją pracę.

-Na ten moment część zadań wykonywana jest w ramach obowiązków, skrócony został czas pracy miejskiego magazynu pomocy do godzin urzędowania. Pracownicy urzędu pozostawali po godzinach w ramach wolontariatu. Mamy system rozliczania kwartalny, jeżeli są rozliczenia nadgodzin to one mogą wynikać z innych zadań. Jeżeli nastanie ten czas większego usystematyzowania pomocy, przy takim podsumowaniu osoby, które w sposób szczególny wykazały się pracą, sercem i swoim prywatnym czasem, dostaną w jakiś sposób docenione i odpowiednio nagrodzone, przynajmniej symbolicznie – zapewnił pan burmistrz. 

os 11.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również