Kamery live
prognoza pogody

Po pandemicznym roku – absolutorium dla Zarządu Powiatu

27 maja 2021 21:02

POWIAT NOWOTARSKI. Uchwała absolutoryjna podczas dzisiejszej, XXXI sesji rady Powiatu, została podjęta. Zarząd Powiatu jest rozgrzeszony z wykonania budżetu za trudny i pełen niecodziennych wyzwań 2020 rok. Opozycja wciąż ma jednak zastrzeżenia do całokształtu powiatowej polityki.

Po pandemicznym roku – absolutorium dla Zarządu Powiatu

Głosowania – zarówno nad przyjęciem raportu o stanie powiatu, jak udzieleniem Zarządowi votum zaufania i absolutorium – kończyły się wynikiem w proporcjach głosów „za” i 11 „przeciw”. Władza wykonawcza miała jednak mocne argumenty: spadek wysokości zadłużenia i nadwyżkę operacyjną, która daje możliwość dalszego rozwoju.

Największe emocje doszły do głosu podczas debaty nad raportem o stanie powiatu. Radni Klubu PiS za nieetyczne uznali zatrudnienie na stanowisku dyrektora artystycznego Teatru Lalek „Rabcio” członka zarządu Powiatu – Piotra Męderaka. Człowiekowi teatru trudno zarzucić brak kompetencji, jednak u części radnych zastrzeżenia budziło to, że od władzy wykonawczej nie dowiedzieli się wcześniej o kadrowym rozwiązaniu, które funkcję w Zarządzie łączy z zatrudnieniem w  powiatowej jednostce.

Konkurs na stanowisko dyrektora artystycznego był jednak rozpisany i efekt jego rozstrzygnięcia – jawny. Leży to wszystko w gestii dyrektora „Rabcia”. 

Przy sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu nawet szef Klubu PiS, radny Julian Stopka, stwierdził:

Można powiedzieć, że deficyt w naszym budżecie przeszedł swoistą metamorfozę: od 23 milionów do nadwyżki 15 milionów. Na pewno to bardzo dobrze świadczy o stronie finansowej. Spadek niektórych wydatków był oczywiście związany z pandemią, z obostrzeniami. Z drugiej strony – przesuwaliśmy na rok bieżący realizację niektórych zadań. (…) Co mnie zaskoczyło – że skutki pandemii w naszym budżecie nie były aż tak bardzo widoczne. 

Stanowisko Klubu Wspólnie dla Powiatu, obrazujące wykonanie budżetu za rok 2020, przedstawiała radna Irena Rataj.

Oto ono:

  Wykonanie dochodów po zmianach na 31. grudnia opisywało się kwotą 224 005 015,89 ,  natomiast wykonanie wydatków  zamknęło się kwotą 208 747 654,03 , w tym  wydatki majątkowe  wynoszą 36 608 470,99.

 Rozchody – w kwocie 5 100 004 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – 28 088 745,3zł. (tyle wyniosło zadłużenie powiatu na 31. Grudnia 2020)

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2020 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia  powiatu tj. 12,54   procenta.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 15 257 361,86 zł.  Zarząd,  mając na uwadze rozpoczętą inwestycje –   Budowę obiektu Zespołu Szkół nr 1 z salą gimnastyczną oraz rozbudową budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Jana Pawła II 85 w Nowym Targu – musi zapewnić środki na kontynuację budowy tak potrzebnej dla rozwoju branży informatycznej.

 W wyniku ogłoszenia pandemii wirusa SARS-CoV-2 i wprowadzeniem obostrzeń w Polsce, Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął szczególne decyzje dotyczące realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

 Środki    13 151 442,99 zł zostały pozyskane i otrzymane w ramach tarcz i wsparcia dla jednostek opieki z budżetu państwa. 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjął decyzję o realizacji jedynie wydatków obligatoryjnych. Wszystkie inne wydatki wymagały akceptacji Zarządu. Została również uruchomiona rezerwa celowa budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W związku z powyższym oraz z decyzją Rządu RP o przejściu na zdalne nauczanie, w placówkach edukacyjnych poniesiono również niższe wydatki na utrzymanie budynków. Jednostki oświatowe realizujące projekty współfinansowane ze środków europejskich dot. utworzenia albo rozwoju centrów kompetencji zawodowych, nie wykonały wszystkich zaplanowanych we wnioskach aplikacyjnych zadań.

Sprawa przekazywania środków z budżetu państwa  budzi niepokój, ponieważ są obniżane subwencje na wydatki bieżące samorządów, a przekazywane na wydatki majątkowe. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.  To wskaźnik niezbędny do uchwalenia budżetu samorządowego. Subwencja inwestycyjna nie wpływa na ten wskaźnik, co oznacza ze Zarząd musi szukać rozwiązań.

Zaletą dobrego zarządzania jest stałe monitorowanie realizacji planu i elastyczne reagowanie na zmieniające się okoliczności w czasie jego realizacji. Wysokie wskaźniki wykonania budżetu niewątpliwie świadczą o tym, że monitoring realizacji budżetu był efektywny i skuteczny. To jeden z wielu dowodów świadczących o dobrym zarządzaniu finansami samorządu powiatu.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 36,60 mln zł , czyli 17,53 % wydatków budżetu, a na to składały się głównie  inwestycje w Powiatowym Zarządzie Dróg – kwota prawie 33,4 mln zł,  i  inwestycje w edukacji – 2,35 mln zł.

Oczywiście to nie zaspokaja wszystkich potrzeb naszej wspólnoty powiatowej.

Na inwestycje drogowe  – wykonawstwo i projektowanie –  wydano 33 431 484,24 zł.

Najważniejsze z nich:

 – modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap II na odcinku Krościenko – Szczawnica  – kwota 10 518 526,40 zł

– rozbudowa drogi Rabka – Skawa – Naprawa w Skawie – kwota 2 975 366,72 zł

– rozbudowa drogi Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik – kwota 2 820 963,94 zł

– rozbudowa drogi w Podwilku, Podsarniu – kwota 6 209 644,50 zł

– rozbudowa drogi w Ochotnicy Dolnej – kwota 3 205 773 zł

– rozpoczęcie modernizacji połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – etap III – kwota 3 387 400 zł

– przebudowa budynku „Domu Nauczyciela” w Nowym Targu (dostosowanie do funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) to kwota 1 842 030,61 z.ł

Stwierdzamy zatem, że zarządzanie finansami Powiatu Nowotarskiego  w roku 2020 było prawidłowe i w żadnym momencie nie było sytuacji zagrożenia polegającego np. na braku środków finansowych w budżecie na realizację zaplanowanych wydatków.

Dodajmy, że uchwały wprowadzające różne zmiany w powiatowym budżecie były przez Radę i Zarząd podejmowane w ubiegłym roku 54 razy.

Wynik głosowania nad absolutorium – 17 „za” 11 „przeciw” dla starosty Krzysztofa Fabera nie był zaskoczeniem.

– Stan finansów powiatu jest dość dobry – stwierdzał nie bez satysfakcji. – Nie zaciągaliśmy kredytów. 28 milionów przeznaczonych na budowę szkoły. Drogi – realizowane. Natomiast była mowa, że budżet realizowany odbiegał od planowanego. Działaliśmy w roku pandemicznym, nie wiedząc, co wydarzy się za tydzień, jak będą wyglądały finanse za miesiąc, co będziemy musieli uruchamiać. Prowadziliśmy bardzo ostrożne, ale zdecydowane działania. Podejmowaliśmy decyzje trudne. Przy tym cały czas poszukiwaliśmy środków i tym wszystkim, którzy się w to zaangażowali, posłom i innym osobom, które były przychylne – bardzo dziękuję. W związku z pandemią stanęły przed nami zupełnie nowe zdania – teraz zorganizowaliśmy punkt szczepień. Jednocześnie urząd nigdy nie był zamknięty. (…). Wiem, że wynik głosowania musiał być taki, bo tu nie chodzi o merytorykę, ale o co innego, ale dziękuję wszystkim i liczę na dalszą współpracę.

(asz)

 

Anna Szopińska 27.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również