Kamery live
prognoza pogody

Plan Nowy Targ 16-30 – pierwszy krok ku Centrum Sportów Lodowych

27 lipca 2020 21:05

NOWY TARG.  Radni miejscy podczas dzisiejszej sesji przyjęli uchwałą plan Nowy Targ 16-30 Podmieścisko-Południe. Jest to pierwszy i konieczny krok umożliwiający realizowanie ambitnego inwestycyjnego zamierzenia.

Plan Nowy Targ 16-30 - pierwszy krok ku Centrum Sportów Lodowych

 – Plan miejscowy ustala zasady zagospodarowania tego terenu i zasady obsługi komunikacyjnej – mówi Wojciech Watycha, naczelnik wydziału rozwoju, urbanistyki i gospodarki nieruchomościami UM Nowego Targu. – Są to najważniejsze tematy, które plan rozstrzyga i w tym obszarze planowaną inwestycję można już realizować. 

Podstawowe warunki rozpoczęcia tak potężnego zadania to jednak posiadanie przez miasto odpowiednio dużego areału oraz źródła finansowania, bo na razie koszt wymarzonego Centrum Sportów Lodowych, planowanego pod wysoką skarpą lotniska, nie mieści się w realiach miejskiego budżetu. Ale ważne, że świeżo przyjęty plan Podmieścisko-Południe przewiduje rozwiązania komunikacyjne udostępniające ten teren.

– Obsługa komunikacyjna całego tego obszaru ma się odbywać przez nowe skrzyżowanie z drogą krajową, czyli z Aleją Tysiąclecia – precyzuje naczelnik Watycha. – Z tej drogi ma wychodzić nowa droga miejska, która będzie komunikowała ten obszar, przylegając zarówno do terenów usługowych, jak i do planowanych parkingów. Przy tego typu inwestycjach parkingi mają kluczowe znaczenie i plan wyznacza bardzo duże powierzchnie pod lokalizację parkingów dla planowanego Centrum Sportów Lodowych.   

To, że plan został uchwalony, trzeba uznać za finał prawie dwuletnich potyczek z Konserwatorem Zabytków, który długo sprzeciwiał się takiej lokalizacji obiektu, argumentując, iż jego wysokość przesłoni widok na Tatry oraz widok ze skarpy lotniska na centrum miasta; broniąc też terenu potencjalnie archeologicznego, być może z pierwocinami miasta, przed zabudową. Spór między samorządem a urzędem konserwatorskim rozstrzygnął dopiero minister kultury i dziedzictwa narodowego, uzgadniając projekt planu mimo wcześniejszych negatywnych opinii szefa nowotarskiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowana hala lodowa ostatecznie będzie mogła mieć wysokość 30 metrów.

Niemniej odmowa uzgodnień ze strony konserwatora znacznie przesunęła w czasie projektowanie inwestycji. Teraz może się zacząć nadrabianie straconego czasu.

Utarczki na linii konserwator – samorząd miejski spowodowały również, że minęły trzy lata przewidziane, by uzyskać pozwolenie na budowę i miasto musiało ponowić wniosek do ministra sportu i turystyki, by Centrum Sportów Lodowych zostało znowuż wpisane do wieloletniego programu strategicznych inwestycji tego resortu.

(asz)

Anna Szopińska 27.07.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również