Kamery live
prognoza pogody

OŚWIADCZENIE FCC Podhale Sp. z o.o. (materiał sponsorowany)

22 maja 2023 15:30

Publikacja oświadczenia firmy FCC Podhale Sp. z o.o. w odpowiedzi na doniesienia medialne o potencjalnym zanieczyszczeniu wód spływających przydrożnym rowem w sąsiedztwie Zakładu Przetwarzania Odpadów FCC Podhale w Nowym Targu. 

OŚWIADCZENIE  FCC Podhale Sp. z o.o. (materiał sponsorowany)

OŚWIADCZENIE

FCC Podhale Sp. z o.o.

W odpowiedzi na doniesienia medialne o potencjalnym zanieczyszczeniu wód spływających przydrożnym rowem w sąsiedztwie Zakładu Przetwarzania Odpadów FCC Podhale w Nowym Targu informujemy, iż wykonane zostało badanie wód, które miały być rzekomo zanieczyszczone w wyniku naszej działalności. Badanie to przeprowadziło akredytowane laboratorium.

Na podstawie otrzymanych wyników badań zaprzeczamy doniesieniom, jakoby źródłem wycieku stwierdzonego w przydrożnym rowie był nasz zakład i informujemy, że wyniki badań próbek wody pobranej ze studni chłonnych, znajdujących się na terenie naszego zakładu, nie wykazały zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, będącymi przedmiotem interwencji.

Jednocześnie informujemy, iż w wyniku kontroli terenów znajdujących się w sąsiedztwie naszego zakładu zidentyfikowaliśmy miejsca nielegalnego zrzutu odpadów płynnych (w żaden sposób niepowiązanych z prowadzoną przez nas działalnością), co zostało zgłoszone do Prokuratury, Wód Polskich oraz Urzędu Miasta w Nowym Targu.

Spółka FCC Podhale konsekwentnie realizuje inwestycje mające na celu ograniczenie wpływu jej działalności na otoczenie i środowisko.

Kategorycznie zaprzeczamy, aby z terenu zakładu FCC Podhale w Nowym Targu pochodziły ścieki mogące powodować zanieczyszczenie wód oraz gruntów.

Zarząd FCC Podhale Sp. z o.o.

Aktualizacja z dnia 5.06.2023

W ramach uzupełnienia oświadczenia z dnia 22 maja br., gdzie informowaliśmy, iż zakład FCC Podhale nie jest źródłem zanieczyszczeń zidentyfikowanych w przydrożnym rowie oraz że badania wody pobranej ze studzienek chłonnych zakładu nie wykazały zanieczyszczeń ropopochodnych informujemy, że otrzymaliśmy wyniki badań gleby pobranej z łąk znajdujących się w obszarze zlewni dopływu potoku Czerwonki, które ewidentnie wykazuje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, jakich dotyczy sprawa, a jakie w żaden sposób nie mają związku z działalnością naszego zakładu.

Otrzymane wyniki analizy gruntu łąki wykazują znaczne zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, bo w wysokości 11,9 mg/kg s.m., co stanowi prawie 12-krotne przekroczenie dopuszczalnego poziomu dla gruntów tej kategorii (norma, to 1 mg/kg s.m.).

W związku z powyższym informujemy, iż uzyskane wyniki badań zostały przekazane do Urzędu Miasta Nowy Targ, Prokuratury oraz Wód Polskich, a także ponownie, kategorycznie zaprzeczamy, aby z terenu zakładu FCC Podhale w Nowym Targu pochodziły ścieki mogące powodować zanieczyszczenie wód oraz gruntów.

Zarząd FCC Podhale Sp. z o.o.

NT24TV 22.05.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również