Kamery live
prognoza pogody

Odpowiedź burmistrza na „list do Nowotarżan” Macieja Tokarza

13 października 2023 16:51

Burmistrz Nowego Targu, Grzegorz Watycha odniósł się do „listu do Nowotarżan” autorstwa Macieja Tokarza, dotyczącego spalarni odpadów medycznych przy szpitalu w Nowym Targu. Odpowiedź publikujemy w całości.

Odpowiedź burmistrza na „list do Nowotarżan” Macieja Tokarza

Nowy Targ, dnia 13 października 2023 r.

 

Odpowiedź na „list do Nowotarżan” autorstwa Macieja Tokarza

dotyczący spalarni odpadów medycznych przy szpitalu w Nowym Targu

            W nawiązaniu do artykułu jaki ukazał się na portalu podhale24.pl, w którym opublikowano list do Nowotarżan p. Macieja Tokarza informuję, że fakt złożenia przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji polegającej na wytwarzaniu ciepła technologicznego na potrzeby Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w oparciu o termiczne przetwarzanie odpadów” nie jest żadną tajemnicą jak sugeruje autor wystąpienia. Świadczy o tym fakt udostępnienia zarówno wniosku jak i załączonego do niego raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko P. Tokarzowi. Wniosek Dyrektora szpitala, który wpłynął do tut. Urzędu Miasta zawierał braki formalne dlatego wnioskodawca został wezwany do ich uzupełnienia w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego. Jeżeli ich nie uzupełni w podanym terminie wniosek pozostaje bez rozpoznania. Informację o tym otrzymał P. Tokarz i jako osoba wykonująca zawód radcy prawnego powinien o tym doskonale wiedzieć, że tylko wniosek spełniający wymogi formalne rozpoczyna postępowanie administracyjne! Planowana przez Dyrektora szpitala inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla której obowiązkowo przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której społeczeństwo czyli mieszkańcy miasta mają zapewniony udział w postępowaniu administracyjnym, o czym też P. Tokarz powinien wiedzieć.

          Informuję również, że nie ma zgody władz miasta na tego typu przedsięwzięcie na terenie Nowego Targu. Obowiązujący dla terenu nowotarskiego szpitala plan miejscowy NOWY TARG 24 (Dział) nie dopuszcza lokalizacji takiego przedsięwzięcia. Aby jednak uniknąć mogących się pojawić wśród organów administracji architektoniczno-budowlanej lub sądów administracyjnych wątpliwości interpretacyjnych, na najbliższej sesji Rady Miasta z inicjatywy Burmistrza Miasta będzie procedowana uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany tego planu aby jednoznacznie wpisać zakaz lokalizacji tego typu instalacji. Zwracam uwagę, że projekt uchwały powstał wcześniej niż publikacja listu.

Tezy stawiane przez P. Tokarza mają jedynie na celu wzbudzenie sensacji wśród mieszkańców Nowego Targu a powiązanie tej sprawy z nadchodzącymi wyborami są najlepszym dowodem na prawdziwe intencje ich autora.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ

Grzegorz Watycha

 

Projekt uchwały w załączeniu.

 

ag 13.10.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również