Kamery live
prognoza pogody

Oddaj głos na Nową Targowicę w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2017 – tylko do 4 maja!!!

2 maja 2017 16:33
Wyciszenie Włącz dźwięk

Wspieramy "naszych" - Nowa Targowica została nominowana w prestiżowym, samorządowym konkursie Top Inwestycje Komunalne 2017 – Edycja Specjalna PPP. Głosy można oddawać na stronie portalu samorządowego tylko do 4 maja do godz.12. 

Celem inwestycji Jarmark Nowa Targowica w Nowym Targu było przeniesienie jarmarku w nowe, przestrzenne i dostosowane do handlu miejsce na miarę XXI wieku.

Cały teren jarmarku został podzielony na funkcje. Zaczynając od strony południowej – frontowej wzdłuż parkingów, są to na przemian zespoły straganów handlowych oraz pawilony handlowe otaczające targowisko, tworząc zarówno zwartą elewację od drogi z zaakcentowanymi wejściami i ozdobnymi bramami wprowadzającymi na targowisko, przy których jest usytuowany plan targowiska, jak i informacje niezbędne do skierowania pieszych w odpowiednich kierunkach. Obiekty te tworzą elewację targowicy, stopniowo różnicując skalę całego zespołu.

Również od strony wschodniej elewację założenia stanowią pawilony handlowo-usługowe wraz z gastronomicznymi, do których przylegają ogródki kawiarniane służące także na potrzeby terenów rekreacyjnych rozciągających się wzdłuż wałów rzeki Dunajec, które w przyszłości mogą być zagospodarowane i połączone z całym założeniem.

W głębi zespołu usytuowana jest trochę większa skala obiektów w postaci zadaszonego placu handlowo-wystawienniczego służącego również na potrzeby organizowania wszelkiego rodzaju targów oraz wystaw. Przez środek założenia, wzdłuż osi wschód-zachód, przebiega oś komunikacyjna. Po jej północnej stronie usytuowane będą kolejne zespoły straganów oraz w narożniku północno-wschodnim „targ zwierzęcy” z własnym parkingiem przystosowanym dla pojazdów z inwentarzem. Na głównych osiach kompozycyjnych targowicy, północ-południe i wschód-zachód, usytuowano niewielkie place, zaplanowane jako tematyczne: plac kowali, plac tekstylny, plac artystów.

Gmina Miasto Nowy Targ oraz spółka Nowa Targowica podjęły i realizują działania związane z aktywnym zarządzaniem majątkiem powstałym w ramach inwestycji, mając na celu prawidłowe wykorzystanie i zachowanie jej trwałości.

Jarmark został otwarty 28 maja 2016 r.

W ramach inwestycji Gmina Miasto Nowy Targ wyłożyła kwotę 5 mln zł. Partner prywatny 12 mln zł. Jednak wartość całego projektu jeszcze się zwiększy, ponieważ planowane są dalsze działania prorozwojowe dla tego obszaru i samego przedsięwzięcia.

Projekt został zrealizowany przez Gminę Miasto Nowy Targ i spółkę Nowa Targowica.

Wartość inwestycji to 17 mln zł.

Zachęcamy do oddania głosu!

NT24TV 02.05.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również