Kamery live
prognoza pogody

Od przyszłego roku wstęp do GPN płatny. Nowotarżanie jednak będą płacić

Od 1 stycznia 2022r. wprowadzone zostaną opłaty za wstęp na cały obszar Gorczańskiego Parku Narodowego. 

Od przyszłego roku wstęp do GPN płatny. Nowotarżanie jednak będą płacić

Zmiana wynika z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty. Na podstawie rozporządzenia opłaty za wstęp na wszystkie szlaki turystyczne wprowadzono w Babiogórskim, Gorczańskim, Świętokrzyskim i Wolińskim PN.

Kupując bilet wspiera się działalność Gorczańskiego Parku Narodowego, środki uzyskane z opłat za wstęp przeznaczane są na utrzymanie infrastruktury turystycznej i czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bilety można nabyć w punktach obsługi ruchu turystycznego w Koninkach i w Lubomierzu Rzekach – na polanie Trusiówka oraz w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej. Na szlakach pojawią się również mobilni sprzedawcy, będzie można ich spotkać w okolicach przełęczy Borek czy polany Gabrowskiej. Istnieje też możliwość zakupu biletów przez aplikację mobilną mPay oraz system sprzedaży eparki.pl

Z opłat wyłączone zostaną odcinki szlaków biegnące wzdłuż granic parku narodowego:
– szlak żółty: Poręba Górna – Stare Wierchy,
– szlak zielony: Stare Wierchy – Obidowiec,
– szlak czerwony: Bardo – Stare Wierchy – Rozdziele – Turbacz,
– szlak zielony: Przysłop – Gorc,
– szlak niebieski: Gorc – Lubomierz-Rzeki.

Opłaty nie będą pobierane za wstęp do parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej (Obwód Ochronny Dwór).

Bilety obowiązują przez cały rok, a obowiązkiem każdego wchodzącego na teren Parku jest jego nabycie. Kupując bilet warto sprawdzić i skorzystać ze zniżek określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z opłat na teren parku zwolnieni są mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem. W przypadku Gorczańskiego Parku Narodowego są to gminy: Niedźwiedź, Mszana Dolna, Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ (gmina wiejska), Rabka-Zdrój. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin.

Opłat za wstęp na teren parku nie pobiera się również od:
– dzieci w wieku do 7 lat,
– osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
– uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego,
– członków rodziny wielodzietnej posiadającą ważną Kartę Dużej Rodziny,
– ratowników górskich oraz ratowników górskich z psem ratowniczym posiadających ważną legitymację służbową, wykonujących działania ratownicze (w myśl Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011r.).

Bilety ulgowe przysługują:
– uczniom szkół i studentom,
– emerytom i rencistom,
– osobom niepełnosprawnym,
– żołnierzom służby czynnej.

Zwolnienie z opłat lub zakup biletu ulgowego przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymaganych warunków.

/źródło: GPN/

redakcja 27.12.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Andrzej W.S. 10:19 28.12.2021

W związku z odpowiedzią udzieloną przez GPN, nowotarżanie będą płacić za wstęp do parku. Proszę poprawić tytuł postu. Cyt."Zwolnieniu podlegają tylko mieszkańcy Gminy Nowy Targ, Gmina Miasto Nowy Targ nie leży w granicach parku narodowego i nie graniczy z nim. Podobna sytuacja jest z Gminą Mszana Dolna i Gminą Miasto Mszana Dolna. W przypadku Rabki-Zdrój sytuacja jest inna, bo jest to gmina miejsko-wiejska i zarówno mieszkańcy Rabki i miejscowości wchodzących w skład Gminy Rabka-Zdrój są zwolnieni z opłat." Info z profilu GPN.

Zobacz również