Kamery live
prognoza pogody

Od dziś maseczki już nie obowiązują w przestrzeni publicznej

15 maja 2021 12:44

Od dzisiaj maseczki na świeżym powietrzu przestają być obowiązkowe, pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 metra. Nadal jednak zakrywanie ust i nosa będzie konieczne w przestrzeniach zamkniętych m.in. w sklepach, kościołach i transporcie publicznym. Nowotarscy policjanci będą sprawdzać stosowanie się do wciąż obowiązujących nakazów i zakazów ustanowionych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa.

Od dziś maseczki już nie obowiązują w przestrzeni publicznej

Epidemia wciąż trwa i policjanci od ponad roku każdego dnia prowadzą działania, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Pomimo luzowania obostrzeń, w dalszym ciągu prowadzone będą kontrole stosowania się do aktualnie obowiązujących obostrzeń – informują nowotarscy policjanci. 

Bez maseczki będzie można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych na świeżym powietrzu, czyli na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejscach postoju pojazdów, parkingach leśnych. Należy jednak pamiętać, że wciąż obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od drugiej osoby, chyba że zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Wymóg ten nie dotyczy również osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących.

Obowiązuje nakaz noszenia maseczki w: środkach transportu publicznego, w samolotach, na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) – nie dotyczy to miejsc na świeżym powietrzu.

Pomimo zluzowania tych obostrzeń policjanci będą wciąż prowadzić wzmożone kontrole w miejscach, w których nakazy i zakazy wciąż obowiązują m.in. w środkach transportu zbiorowego, galeriach i sklepach wielkopowierzchniowych, a także marketach oraz innych placówkach handlowych i usługowych. Mundurowi będą również zwracać uwagę na ilość przebywających osób w autobusach i obiektach, a także w hotelach, które pomimo otwarcia powinny posiadać połowę obłożenia.

Pamiętajmy, że to od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

Nowotarscy policjanci przypominają, że za lekceważące podejście do kwestii zasłaniania ust i nosa grozi mandat do 500 złotych bądź grzywna w wysokości 5 tys. złotych. W przypadkach rażących naruszeń policjanci będą o nich informować sanepid, który z kolei w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karę nawet do 30 tysięcy złotych. Ponadto, osoby objęte kwarantanną bezwzględnie powinny pozostać w domach, stosując się do decyzji służb sanitarnych.

/źródło: KPP Nowy Targ/

Piotr Starmach 15.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również