Kamery live
prognoza pogody

Obwodnica wschodnia: jest komplet pozwoleń na budowę!

11 lipca 2017 15:42

Do Urzędu Miasta w Nowym Targu wpłynęła właśnie zgoda potrzebna do tego, by móc rozpocząć budowę ostatniego fragmentu wschodniej obwodnicy miasta. Mowa o oczekiwanej decyzji ZRID, wydanej przez wojewodę małopolskiego w sprawie budowy ronda u wylotu ul. Sikorskiego na dwupasmówkę - jedynym, brakującym dokumencie do całego kompletu niezbędnych pozwoleń. 

Obwodnica wschodnia: jest komplet pozwoleń na budowę!

Wykonawca – wyłoniony jesienią 2017. Zakończenie prac – rok później

– Od strony formalno-prawnej, są już wszystkie pozwolenia, ale przed nami jeszcze dużo pracy – mówi wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Sam przetarg będzie można ogłosić w sierpniu, a wyłonienia potencjalnego wykonawcy długo planowanej inwestycji można spodziewać się we wrześniu br. Od tego czasu, inwestor będzie miał rok na realizację prac, zatem jeśli wszystko pójdzie zgonie z planem, jesienią przyszłego roku Nowy Targ będzie miał ten długo oczekiwany “komunikacyjny bajpas”, który w przyszłości pozwoli m.in. wyprowadzić ruch tranzytowy z południa miasta w kierunku Krakowa, z ominięciem centrum Nowego Targu.

Pozwolenie na budowę drogi od Alei Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej, miasto posiada od 27 marca br., kiedy po 15 miesiącach postępowania odwoławczego, wojewoda małopolski utrzymał w mocy wydaną przez nowotarskiego starostę decyzję ZRID (ustalającą zasady realizacji inwestycji drogowej) z 4. grudnia 2015 roku. Fragment obwodnicy łączącej Aleję 1000-lecia z ul. Waksmundzką, stanowiący przedłużenie ul. Sikorskiego i przecinający starą targowicę, ma być budowany w trybie spec-ustawy drogowej.

Wydana właśnie przez wojewodę decyzja na budowę ronda ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

Rygor natychmiastowej wykonalności – wiele argumentów “za”, w tym szybkość przejazdu karetki pogotowia 

Rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku tej inwestycji uzasadniony jest ważnym interesem społecznym i gospodarczym. W ramach interesu społecznego mieści się poprawa bezpieczeństwa obecnego rozwiązania komunikacyjnego dla pojazdów i mieszkańców miasta. Chodzi nie tylko o wspomniane już usprawnienie ruchu na kierunku północ-południe, z ominięciem centrum miasta, ale też o zminimalizowanie kolizyjności obecnego skrzyżowania, na którym dochodzi do wielu wypadków i de facto zlikwidowanie ich przyczyny poprzez budowę bezkolizyjnego ronda, jak również o znaczące przyspieszenie przejazdu karetki pogotowia w kierunku szpitala. 

Inwestycja jako projekt unijny

Jeśli chodzi o interes gospodarczy, chodzi tu przede wszystkim o otrzymane przez Gminę Miasto Nowy Targ środki unijne, przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w drugiej połowie czerwca br. Jest to dofinansowanie rzędu 5 mln złotych. Nieprzystąpienie do robót w jak najszybszym terminie mogłoby skutkować utratą dofinansowania, które zależne jest od dostosowania się do wcześniej ustalonych terminów zakończenia realizacji inwestycji – w tym przypadku do 28 grudnia 2018 roku.

– Szacowany koszt inwestycji to przeszło 8 mln złotych, ale kwalifikowanych, czyli zaliczonych do dofinansowania kosztów inwestycyjnych jest niecałe 7 mln złotych. Dotacja może wynieść maksymalnie nawet 5 mln złotych, o ile po przetargu nie będzie to niższy koszt, gdyż to będzie uzależnione od tego, jaki będzie ostateczny koszt wykonania tych prac – mówił w rozmowie z nami burmistrz Grzegorz Watycha, tuż po tym, jak przed 3 tygodniami Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała informację o 5 mln dofinansowaniu inwestycji z funduszy europejskich w Małopolsce.

Budowa ronda i ostatniego 150 m fragmentu obwodnicy wschodniej będzie tym samym realizowana jako projekt unijny.

/os

 

NT24TV 11.07.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również