Kamery live
prognoza pogody

Obwodnica Nowego Targu – już po spotkaniu z mieszkańcami

15 września 2021 16:17

Drogowcy podzielili się postępami w przygotowaniach do budowy południowej obwodnicy Nowego Targu. Obecnie trwają obserwacje przyrodnicze oraz opracowywane jest m.in. studium geologiczno-inżynierskie.

Obwodnica Nowego Targu - już po spotkaniu z mieszkańcami

Dla obwodnicy Nowego Targu opracowane zostały trzy warianty przebiegu trasy, uzgodniono analizę i prognozę ruchu oraz wykonano inwentaryzację fotograficzną obszaru, na którym planowana jest nowa droga. Odbyły się już spotkania informacyjne z mieszkańcami oraz przedstawicielami władz samorządowych i sąsiadującego z obwodnicą lotniska. Do zaopiniowania przedłożona została ocena wpływu inwestycji na bezpieczeństwo ruchu. Trwają obserwacje przyrodnicze, opracowywane jest studium geologiczno-inżynierskie, dokumentacja geofizyczna i dokumentacja hydrogeologiczna, a także sporządzany jest raport z prezentacji społecznych.

Umowa na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i Koncepcję programową została podpisana 15 października 2020 r. z firmą Multiconsult Polska. W sierpniu 2022 r. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie DŚU, natomiast uzyskanie decyzji i tym samym zakończenie tego etapu prac zaplanowano na czerwiec 2023 r.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Nowego Targu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 49, po zjeździe z drogi krajowej nr 47. Inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu dalekobieżnego, często turystycznego, na drogę krajową nr 49 w kierunku Białki Tatrzańskiej i granicy ze Słowacją, z ominięciem miasta.

/źródło: GDDKiA w Krakowie/

Piotr Starmach 15.09.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również