Kamery live
prognoza pogody

O strategii rozwoju województwa – spotkanie w Ludźmierzu

9 maja 2019 02:06

Przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych z terenu trzech powiatów spotkali się w Domu Podhalańskim w Ludźmierzu, by wspólnie z władzami wojewódzkimi rozmawiać na temat strategii rozwoju województwa małopolskiego z perspektywą do 2030 roku. Środowe spotkanie na Podhalu jest pierwszym z cyklu spotkań zaplanowanych w różnych rejonach Małopolski. 

O strategii rozwoju województwa - spotkanie w Ludźmierzu

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030″ to jeden z najważniejszych dokumentów, nad jakim pracuje Urząd Marszałkowski, wyznaczający kierunki przyszłych działań obejmujących całą Małopolskę. W części teoretycznej sesji rozmawiano o tym, jak skuteczniej wykorzystywać środki publiczne, promować współdziałanie samorządów, likwidować bariery w poszczególnych obszarach województwa i dbać o środowisko.  Część warsztatowa służyła przybliżeniu problemów, z jakimi boryka się region, ale też przedstawieniu zadań o znaczeniu ponadlokalnym, możliwych do ujęcia w wojewódzkiej strategii zintegrowanego rozwoju województwa. 

Prace nad nową strategią rozwoju województwa związane są nierozerwanie z opracowywaniem nowego regionalnego programu operacyjnego na perspektywę unijną 2021-2027. 

-Ze strony miasta Nowy Targ zależy nam szczególnie na tym komponencie środowiskowym, czyli na zadaniach związanych z poprawą stanu jakości powietrza – mówi burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha Jest to wyraźnie zaznaczone w diagnozie stanu istniejącego, że jest rzeczą kluczową, aby poprawić stan powietrza w całym województwie. Stan jakości powietrza wymaga poprawy i wymaga ogromnych nakładów, ażeby do 2023 roku mieszkańcy pozbyli się wszystkich niskosprawnych, starych pieców. To obowiązek ustawowy. Nie chciałbym, żeby ktoś obudził się w 2022 i zgłosił, że on dopiero się o tym dowiedział. Działania informacyjne, ale też programy dotacyjne dla tych, których nie stać na tę wymianę, są niezwykle istotne. Dla nas najważniejsza jest rozbudowa sieci ciepłowniczej, wymiana pieców na gazowe, czy inne ekologiczne. Na pewno zadbamy, aby w strategii zostało to wpisane w tym nowym okresie programowania.

O tym dlaczego środowisko będzie istotnym elementem nowo planowanej strategii mówił podczas spotkania wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

-Bez ochrony środowiska, powietrza, jakości wód, gospodarki odpadami nie da się planować rozwoju strategicznego całego województwa. Z badań wynika, że 98 proc. mieszkańców mówi, że potrzebuje wzmożonych działań pro środowiskowych. Zależy nam, aby wspólnie z władzami centralnymi, władzami małopolskich gmin znaleźć miejsce i przestrzeń do zintensyfikowania działań w tym zakresie

Jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, nowotarski samorząd będzie zabiegał o to, aby do strategii województwa była wpisana rozbudowa ul. Ludźmierskiej.

-Nie zapominamy też o konieczności przebudowy skrzyżowania linii kolejowej z ul. Ludźmierską.  Niezależnie od tego, czy powstanie nowy odcinek tej alternatywnej obwodnicy dla ul. Ludźmierskiej, niezależnie od budowy “zakopianki”, natężenie ruchu samochodowego, wzrost liczby samochodów powoduje, że wrócimy do tematu przebudowy tego skrzyżowania na niekolizyjne, dwupoziomowe skrzyżowanie – zapewnia burmistrz Watycha. 

Inną istotną kwestią związaną z dostępnością komunikacyjną miasta jest rozbudowa lotniska.

-Wiemy już, że Unia Europejska nie pozwala, by na takie inwestycje udzielić wsparcia ze środków unijnych, niemniej jednak liczymy na to, że dzięki współpracy samorządów wojewódzkiego, powiatowego i naszego gminnego będzie możliwe wybudowanie tego pasa betonowego, a przynajmniej chciałbym, aby w tej najbliższej perspektywie rozpocząć prace projektowe. 

Anna Pieczarka, z zarządu województwa zwróciła uwagę na dwa ważne komponenty nowej strategii województwa – kulturę i dziedzictwo narodowe oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy udziale samych mieszkańców. Podczas spotkania uwypuklano też aspekt społeczny zawarty w opracowywanej strategii, szczególnie ten związany ze “starzejącym się społeczeństwem”i zanikiem więzi rodzinnych. Mówiono o konieczności wsparcia instytucjonalnego dla starszych osób, pozbawionych opieki, szczególnie, że w najbliższej perspektywie unijnej będzie możliwość zdobycia środków na ten właśnie cel. Nowy Targ będzie starał się o to, aby mieć swój miejski, dzienny dom opieki stacjonarnej. W strategii rozwoju województwa nie może zabraknąć sztandarowego projektu czyli budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. 

-Wierzę, że ten projekt będzie możliwy po przekroczeniu barier administracyjnych, formalnych – mówi burmistrz Nowego Targu – To będzie koło zamachowe dla rozwoju turystyki przyjazdowej, organizacji obozów sportowych, wypoczynku, rekreacji, ale też rozrywki dla mieszkańców i licznej rzeszy turystów. 

Spośród innych, istotnych dla Nowego Targu spraw warto wyróżnić kwestię edukacyjną i wzmocnienie pozycji Stolicy Podhala jako ośrodka akademickiego dla całego subregionu poprzez umożliwienie rozwoju PPWSZ oraz kulturalną – wsparcie dla rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury, ale również późniejsze dofinansowanie jego bieżącej działalności.

Relacja z wydarzenia – w “Przeglądzie Tygodniowym”.

/os

fot. Biuro Prasowe UMWM/os

os 09.05.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również