Kamery live
prognoza pogody

Nowy Targ – czystszy i samowystarczalny energetycznie – porozumienie Klastra Energii “Zielona Generacja – Nowy Targ”

14 września 2017 09:56

Siedmioro sygnatariuszy podpisało dzisiaj porozumienie powołujące do życia Klaster Energii "Zielona Generacja – Nowy Targ". Jednym z jego celów jest osiągnięcie jak największej samowystarczalności energetycznej miasta, co ma zostać osiągnięte dzięki kogeneracji opartej o paliwo biogazowe z oczyszczalni ścieków oraz gaz ziemny. Drugim kluczowym celem działalności Klastra jest poprawa jakości powietrza w Nowym Targu.

Nowy Targ - czystszy i samowystarczalny energetycznie - porozumienie Klastra Energii

Klaster Energii “Zielona Generacja – Nowy Targ” powstał z inicjatywy miasta Nowy Targ i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, a jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz dążenie do jak największej samowystarczalności energetycznej miasta zarówno jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, jak i cieplnej. Docelowo, samowystarczalność energetyczna członków klastra ma osiągnąć poziom 90-120%.

Porozumienie powołujące do życia Klaster Energii “Zielona Generacja – Nowy Targ” podpisało siedmioro sygnatariuszy: Miasto Nowy Targ, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Podhalański Szpital Specjalistyczny, MZWiK, MPEC, Nowotarska Telewizja Kablowa oraz PUHP “Eltronik” z Nowego Targu.

– Wychodzimy tutaj naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Energii które promuje klastry energii powstające w całej Polsce, gdzie działa obecnie około 60 klastrów. Będą one podlegały procesowi certyfikacji przez Ministerstwo Energii – będzie ono oceniało strategię, założenia i cele wszystkich klastrów. Jedynie klastry posiadające certyfikat, będą mogły ubiegać się o dotacje zarówno na kogenerację i produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, czy transport elektryczny miejski, jak również transport medyczny. – mówi prezez MPEC w Nowym Targu Grzegorz Ratter.

– Mam nadzieję, że nasz klaster będzie dobrze przygotowany i zyska akceptację w ministerstwie, a dzięki temu pozyskamy środki, które sprawią, że Nowy Targ i Podhale będą czystsze, bardziej atrakcyjne turystycznie. – mówił przed podpisaniem umowy burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha.

Certyfikacja będzie odbywała się do końca stycznia. Niezależnie od niej, członkowie klastra mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych m.in. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (do końca listopada br.), czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, który ma być ogłoszony w przyszłym roku. Ten drugi będzie miał niższe wymagania jeśli chodzi o wielkość źródeł. Dofinansowanie w ramach konkursów dotyczyć będzie przede wszystkim kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. O dofinansowanie w wysokości nawet 85% ubiegać mogą się wszyscy członkowie klastra.

– My planujemy produkcję z dwóch rodzajów paliw. – mówi Grzegorz Ratter Po pierwsze, będą to biopaliwa na bazie biogazu uzyskiwanego w oczyszczalni ścieków, należącej do MZWiK, natomiast drugi rodzaj to rozproszone źródła kogeneracyjne zlokalizowane na terenie członków klastra, gdzie energia elektryczna i cieplna będzie pozyskiwana z gazu ziemnego. Na razie planujemy,że nasze wszystkie źródła będą miały ok. 3-4 megawatów. 

Kogeneracja opierać się będzie na zastosowaniu agregatów prądotwórczych wyposażonych w silniki spalinowe zasilane biogazem lub niskoemisyjnymi, konwencjonalnymi paliwami gazowymi jak choćby gaz ziemny. Jeden megawat wytworzony w kogeneracji energetycznej kosztuje inwestycyjnie ok. pół miliona euro. Pozostałe inwestycje wchodzące w skład strategii klastra, związane z fotowoltaiką, rozwojem elektromobilności oraz sieci pozwalającej na bezprzewodowy przesył danych to kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych.

Drugim celem klastra będzie bilansowanie energii – ta kupowana z Tauronu ma być zastąpiona przez energię wytwarzaną przez członków klastra.

Obecnie rozważane są trzy lokalizacje kogeneratorów. Jeden na terenie MPEC, który będzie pracował przez cały rok, dostarczając jednocześnie centralną wodę użytkową do klientów MPECu. Drugi na terenie szpitala powiatowego, gdzie oprócz zasilania w energię elektryczną obiektów szpitalnych, będzie je również ogrzewał w sezonie zimowym. Jeśli chodzi o trzecią lokalizację, na razie trwają rozmowy z mleczarnią tzn. OSM Radomsko.

– Zapraszamy wszystkie podmioty miejskie, powiatowe i prywatne do współpracy. – zachęca Grzegorz Ratter Klaster nie zamyka się we własnym gronie. Pierwszym podmiotem, z którym będziemy kontynuowali rozmowy, będzie PPWSZ, OSM Radomsko i podmioty, które aktualnie są klientami PUHP “Eltronik”.

/os

NT24TV 14.09.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również