Kamery live
prognoza pogody

Nowy komendant Straży Granicznej na Podhalu

1 marca 2021 12:35

W miniony piątek odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Placówki SG w Zakopanem. Piastującego dotychczas to stanowisko ppłk. SG Wiesława Górskiego, od soboty zastąpił mjr SG Andrzej Karkoszka.

Nowy komendant Straży Granicznej na Podhalu

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Uroczystość z udziałem Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG Stanisława Laciugi odbyła się w siedzibie zakopiańskiej Placówki SG. Komendant KaOSG powierzył obowiązki Komendanta Placówki Straży Granicznej w Zakopanem mjr. SG Andrzejowi Karkoszce. Natomiast obowiązki Zastępcy Komendanta zostały powierzone por. SG Pawłowi Wolakowi.

Komendant KaOSG płk SG Stanisław Laciuga podczas uroczystych zbiórki wręczył funkcjonariuszom rozkazy personalne oraz pogratulował nowym Komendantom awansu.

Mjr SG Andrzej KARKOSZKA został przyjęty do służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej z dniem 1 maja 1996 r. Funkcjonariusz w 1999 r. ukończył wyższe studia I stopnia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie Wydział Zarządzania oraz w 2013 r. ukończył wyższe studia II stopnia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, na Wydziale Prawa i Administracji i Stosunków Międzynarodowych. Jednocześnie w 2013 r. ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie, w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Mjr SG Andrzej KARKOSZKA w trakcie swojej służby został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi (2001 r.), Odznaką Straży Granicznej (2012 r.) oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2019 r.).

Początek jego drogi zawodowej związany był z Placówką SG w Chyżnem oraz Placówką SG w Lipnicy Wielkiej, gdzie pełnił służbę na różnych stanowiskach w Grupie Służby Granicznej i w Grupie Graniczno – Patrolowej. Następnie do 31 grudnia 2010 r. pełnił służbę na stanowisku kierownika Zespołu – Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie. Od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zajmował stanowisko kierownika Zespołu Konwojowo-Ochronnego Grupy Zamiejscowej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej PSG, z jednoczesnym powierzeniem pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku kierownika Sekcji – Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie Wydziału Granicznego, na które to stanowisko został mianowany 1 lipca 2011 r.

W związku z likwidacją Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, od 1 stycznia 2014 r. został przeniesiony z urzędu do dalszego pełnienia służby w Śląsko – Małopolskim Oddziale Straży Granicznej na stanowisko kierownika Sekcji – Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie Wydziału Granicznego. Od 16 maja 2016 r. został przeniesiony z urzędu do dalszego pełnienia służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej i mianowany na powyższe stanowisko.  Od dnia 06 czerwca 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku kierownika Sekcji Służby Granicznej i Bezpieczeństwa w Komunikacji Wydziału Granicznego.

Od 1 października 2016 r. powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy komendanta PSG w Zakopanem, na które z dniem 1 października 2017 r. został mianowany.

Natomiast od dnia 27 lutego 2021 r. pełni obowiązki Komendanta Placówki SG w Zakopanem.

Por. SG Paweł WOLAK został przyjęty do służby w Straży Granicznej z dniem 1 października 2008 r. W okresie od dnia 16 maja 1994 r. do 30 września 2008 r. pełnił służbę stałą w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Por. SG Paweł WOLAK w 2011 r. ukończył wyższe studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Aktualnie kontynuuje naukę na wyższych studiach II stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz rozpoczął na tej samej uczelni studia podyplomowe na kierunku Administracja samorządowa.

Funkcjonariusz w trakcie swojej służby w Straży Granicznej związany był z pionem operacyjno-śledczym. Został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2019 r.).

Od dnia 27 lutego 2021 r. pełni obowiązki Zastępcy Komendanta Placówki SG w Zakopanem.

/źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej/

Piotr Starmach 01.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również