Kamery live
prognoza pogody

Nowotarscy policjanci rozpoczynają patrole na stokach

4 grudnia 2020 15:15

W najbliższy weekend nowotarscy policjanci rozpoczynają służbę w patrolach narciarskich na stoku. Policjanci zadbają o bezpieczeństwo narciarzy, będą reagować na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Dodatkowo mundurowi wspólnie z inspekcją sanitarną będą kontrolować stosowanie do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Nowotarscy policjanci rozpoczynają patrole na stokach

W najbliższy weekend nowotarscy policjanci rozpoczynają służbę na stoku. Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy na stoku jest działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich. Policjanci w patrolu narciarskim zadbają o bezpieczeństwo narciarzy, będą reagować na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania. Mundurowi będą przypominać zasady bezpieczeństwa obowiązujące narciarzy oraz kontrolować stosowanie się do obowiązujących obecnie przepisów epidemiologicznych. Kontrole przestrzegania obowiązujących zaleceń, policjanci będą kontrolować dodatkowo razem z inspektorami sanitarnymi.

Przypominamy!

Na stoku obowiązuje zakaz jazdy w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich: zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.

Obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.

Apelujemy do turystów i narciarzy o właściwe i staranne zabezpieczenie posiadanego – nierzadko bardzo drogiego sprzętu narciarskiego, który pozostawiony bez opieki może stać się okazją dla złodzieja.

/źródło: KPP Nowy Targ/

 

Piotr Starmach 04.12.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również