Kamery live
prognoza pogody

Nowoczesny, wygodny PSZOK ruszył

3 marca 2022 16:30

NOWY TARG. Mimo, że termin zakończenia projektu z unijnym dofinansowaniem został przedłużony, od 1. marca służy już nowotarżanom własny, samorządowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nowoczesny, wygodny PSZOK ruszył

Nowoczesny, funkcjonalny obiekt powstał na prawie hektarowej miejskiej działce w sąsiedztwie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów firmy FCC przy ul. Jana Pawła II. Jego stworzenie ma przede wszystkim poprawić współczynnik odzysku odpadów i poziom segregacji.

– Każdy mieszkaniec będzie mógł osobiście tutaj dostarczyć odpady selektywnie zebrane w gospodarstwie domowym – mówi wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek. Oficjalne otwarcie, zgodnie z wymogami dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odbędzie się w późniejszym terminie. Cieszymy się, że ten obiekt powstał, bo ma on duże znaczenie dla ochrony środowiska właśnie – ze względu zarówno na zagospodarowanie odpadów, jak i edukację młodego pokolenia, bo jego elementem jest też ścieżka edukacyjna. Całej klienteli PSZOK-u referat ds. gospodarki odpadami oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji służą fachową poradą, co można oddać w ramach odpadów selektywnie zebranych w gospodarstwach domowych.

Ta duża miejska inwestycja była przygotowywana od 2018 roku, kiedy został złożony wniosek do Narodowego Funduszu. Dwa lata temu, jako jeden z ośmiu tylko samorządów w Polsce, Nowy Targ zdobył na ten cel dofinansowanie w wysokości prawie 3 milionów 800 tys. zł. Na koniec grudnia roku PSZOK był gotowy. Kosztował w sumie 6 milionów 700 tys. zł. Dwa kolejne miesiące zajął rozruch obiektu.

– Zapraszamy mieszkańców do korzystania z PSZOK-u od wtorku do soboty, w godzinach od 8.00 do 15.00 – precyzuje Elwira Nowobilska, kierownik referatu ds. gospodarki odpadami UM Nowego Targu. – W ramach złożonej deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych, właściciele gospodarstw domowych mogą tutaj oddawać selektywnie zebrane: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, szkło, sześć opon pochodzących z samochodów rocznie, wysegregowane odpady rozbiórkowe w ilości półtorej tony rocznie, tonę odpadów wielkogabarytowych rocznie, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady ulegające biodegradacji. Oddajemy tu teraz również przeterminowane leki i chemikalia. Od PSZOK-u nie będziemy natomiast przyjmować odpadów, których ilość oraz rodzaj świadczą, że pochodzą one z działalności gospodarczej. Będziemy w tych przypadkach bardzo skrupulatnie sprawdzać, od kogo pochodzą odpady. Nie można oddawać opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, materiałów niebezpiecznych, materiałów zawierających azbest, części samochodowych oraz odpadów innych niż komunalne. Odpady w ilości przekraczającej limity będzie można oddać – już odpłatnie – w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych FCC Podhale, która znajduje się obok.   

 

Największym zamkniętym obiektem PSZOK-u jest budynek magazynowy, w którym obok pomieszczenia administracyjnego przewidziano miejsce na warsztat usługowy. Będzie tam można zlecić naprawę ulubionego mebla czy przedmiotu, jeśli jest zepsuty czy uszkodzony. Inne części składowe obiektu to stróżówka, waga u wjazdu i rampa, przy której stoi 19 dokładnie opisanych kontenerów różnej wielkości, na różnego rodzaju odpady.

– Każdy mieszkaniec najpierw musi wjechać na wagę, następnie kieruje się na rampę, by wrzucić odpady do odpowiedniego kontenera – instruuje Wojciech Wielkiewicz, dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu. – Wracając znów wjeżdża na wagę, a pracownik odnotowuje, ile odpadów zostało przywiezionych i jakiej frakcji. 

Projekt, który umożliwił budowę okazałego jak na miejskie potrzeby PSZOK-u, uwzględnia też zakup dodatkowych pojemników, które będą rozstawione na terenie miasta oraz nabycie nowoczesnego samochodu załadunkowego. Ten wóz zostanie dostarczony wkrótce. Wzdłuż ogrodzeń obiektu będzie zasadzona zieleń. Co więcej – gminny teren sąsiadujący z PSZOK-iem od strony wschodniej daje w przyszłości perspektywę jego rozbudowy.   

(asz) 

 

Anna Szopińska 03.03.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również