Kamery live
prognoza pogody

Nowe autobusy na Podhalu

15 sierpnia 2023 09:06

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w Małopolsce cieszy się coraz większym zainteresowaniem samorządów. Rządowe wsparcie pozwala na powstawanie nowych lub reaktywację starych tras komunikacyjnych. Jest to szczególnie istotne dla mniejszych miejscowości. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił właśnie wyniki trzeciego już w tym roku naboru a w Urzędzie Miejskim w Andrychowie podpisał z burmistrzem Tomaszem Żakiem umowę potwierdzająca przyznane gminie Andrychów dofinansowanie w wysokości prawie 250 tys. zł. W uroczystości uczestniczyli: poseł Marek Polak, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik

Nowe autobusy na Podhalu

2023 rok: prawie 56 mln zł dopłaty i 301 linii autobusowych

Dodatkowe środki umożliwiły przeprowadzenie już trzeciego w tym roku naboru do Funduszu Autobusowego. Tym samym planowana w 2023 roku liczba nowych linii komunikacyjnych to 301, a planowana kwota dopłaty sięga 56 mln zł. Zainteresowanie samorządów było rekordowe. Wspólnie mówimy „nie” wykluczeniu komunikacyjnemu – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

W ramach trzech naborów w roku 2023 przewidujemy zawarcie umów łącznie z prawie 90 organizatorami, którzy otrzymają dopłaty. Długość linii komunikacyjnych, które zostaną udostępnione mieszkańcom, to łącznie ponad 8,6 tys. km.

Wyniki III naboru w 2023 roku

Łącznie w III naborze na 2023 r. do dopłaty zakwalifikowało się 10 wniosków, w tym 6 gminnych i 4 powiatowe. Przyznana dopłata pozwoli na uruchomienie w 2023 r. dodatkowych 15 nowych linii autobusowych o łącznej długości prawie 312 km. 11 z nich to linie w gminnych przewozach pasażerskich o łącznej długości ponad 187 km, a 4 w powiatowych przewozach pasażerskich o łącznej długości prawie 124 km.

Najwięcej, bo aż 5 nowych linii, planuje uruchomić gmina Ochotnica Dolna. Będą one miały długość łącznie 73,6 km i obsługiwać będą relacje:

Ochotnica Górna Stalmachówka – Tylmanowa Rzeka o długości 35,8 km,

Ochotnica Dolna Urząd Gminy – Ochotnica Dolna Młynne Jagieły o długości 7,6 km,

Tylmanowa Rzeka – Tylmanowa Kłodne o długości 12 km,

Ochotnica Górna – Ochotnica Górna Jamne V o długości 9,1 km,

Ochotnica Górna – Ochotnica Górna Jaszcze V o długości 9,1 km.

Pozostałe linie, które zostały objęte dopłatą to:

Andrychów – Inwałd – Wadowice o długości 31,5 km,

Sromowce Niżne – Maniowy o długości 24 km,

Kalwaria Zebrzydowska – Bugaj – Kalwaria Zebrzydowska o długości 10,52 km,

S1 Wieliczka – Grabówki – Podstolice – Rzeszotary – Świątniki Górne o długości 34,06 km,

Węgrzce – Batowice W3 o długości 9,4 km,

Dziekanowice – Batowice W1 o długości 4,4 km,

Waryś – Brzesko – Waryś o długości 50 km,

Mszana Dolna – Wola Skrzydlańska – Szczyrzyc o długości 36 km,

Zakopane – Gliczarów Dolny o długości 20 km,

Wadowice – Tomice – Radocza – Tomice – Wadowice o długości 17,9 km.

Najdłuższą planowaną do uruchomienia linią dzięki dopłacie w ramach przyznanych dodatkowych środków jest linia organizowana przez powiat brzeski. Połączenie na trasie Waryś – Brzesko – Waryś będzie miało 50 km. Trasa przebiegać będzie przez teren 3 gmin: Borzęcin, Dębno i Brzesko. Dwie nowe linie uruchomi także gmina Zielonki. Połączą one Batowice z Węgrzcami i Dziekanowicami – mówi wojewoda Kmita.

III nabór przyniósł małopolskim samorządom łącznie prawie 900 tys. zł, a przyznane dofinansowanie mieści się w przedziale od ok. 30 tys. zł (gminy Kalwaria Zebrzydowska i Czorsztyn) do ok. 250 tys. zł (gmina Andrychów).

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dotychczasowy bilans

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) został ustanowiony w 2019 r. jako instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA samorządy otrzymują wsparcie w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki Funduszowi powstają nowe linie komunikacyjne, a mieszkańcy przede wszystkim mniejszych miejscowości mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia czy instytucji kultury.

Zainteresowanie samorządów dopłatami z Funduszu rośnie z roku na rok. W 2019 roku wsparcie kwotą ok. 810 tys. zł umożliwiło (w ramach 17 zawartych umów o dopłatę) przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych. W 2020 roku dopłatą na łączną kwotę ponad 9,7 mln zł objętych zostało 105 linii (w ramach 33 zawartych umów o dopłatę). W 2021 roku zadania objęte dofinansowaniem realizowali organizatorzy w ramach 41 zawartych umów, a objęły one 167 linii autobusowych, zaś łączna kwota dopłaty przekroczyła 24,3 mln zł. W 2022 roku zawarte zostały 72 umowy z organizatorami transportu zbiorowego na łączną kwotę ponad 37,4 mln zł, a umowami objętych było 245 linii autobusowych. W 2023 roku w ramach 89 umów o dopłatę, na łączną kwotę prawie 56 mln zł, dofinansowanie objęło 301 linii. Co roku zatem to zainteresowanie jest coraz większe, a Fundusz autobusowy cieszy się rosnącym zaufaniem samorządów. Łącznie w latach 2019–2023 na dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w województwie małopolskim przeznaczyliśmy ponad 127 mln zł – podsumowuje wojewoda Kmita.

/źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie/

redakcja 15.08.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również