Kamery live
prognoza pogody

Nieduży pożar traw w Odrowążu. Ugasili go policjanci

4 marca 2021 07:53

We wtorek, 2 marca, podczas patrolu miejscowości Odrowąż policjanci z Komisariatu Policji w Czarnym Dunajcu zauważyli w przydrożnym rowie pożar trawy, który w szybkim tempie rozprzestrzeniał się na sąsiadującą działkę polną. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, ogień nie zajął większej powierzchni. Policja przypomina, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale przede wszystkim – zabronione i niesie za sobą odpowiedzialność karną!

Nieduży pożar traw w Odrowążu. Ugasili go policjanci

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do gaszenia ognia, używając podręcznej gaśnicy będącej na wyposażeniu pojazdu. Dzięki działaniu funkcjonariuszy pożar został ugaszony, a ogień nie rozprzestrzenił się na większą powierzchnię.

Następnie z pomocą mieszkańców zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz polano wodą, aby zapobiec ewentualnemu ponownemu pojawieniu się ognia. Nie wiadomo co było przyczyną pożaru trawy, czy ogień pojawił się w wyniku samozapłonu, czy na wskutek działania człowieka poprzez podpalenie, czy poprzez wyrzucenia niedopałka papierosa. 

Zbliża się wiosna, a z nią okres prac polowych i wiosennych porządków. Co roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów związanych z wypalaniem traw oraz nieużytków rolnych. Ogień jest żywiołem i nigdy nie możemy mieć pewności, że będziemy w stanie go opanować. Wzniecony pożar zagraża ludziom i ich dobytkowi, płoną lasy i giną zwierzęta. Proceder ten nie tylko niszczy przyrodę, ale jest również bardzo niebezpieczny, wystarczy chwila nieuwagi, silniejszy podmuch wiatru, czy ukształtowanie terenu i może dojść do tragedii. Ponadto paląca się trawa na poboczu drogi lub w przydrożnym rowie może stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. Dym unoszący się nad jezdnią ograniczający widoczność, może być przyczyną wypadków drogowych.

Dlatego przypominamy, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale przede wszystkim jest zabronione i niesie za sobą odpowiedzialność karną!  – przypomina policja.

Określa to m.in. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

art. 131 pkt. 12 stanowi: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny.

Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 1  Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (…)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

art. 82 § 3  Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kodeks karny:

Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

źródło: KPP Nowy Targ

os 04.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również