Kamery live
prognoza pogody

Niech się święci Bursy dzieło! Podwójny jubileusz

Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Wystawa przygotowana przez Zarząd Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej i Miejskie Centrum Kultury składa się z 23 plansz wypełnionych archiwalnymi i dokumentalnymi zdjęciami. To jednak zaledwie nikła cząstka ogromu nieocenionej, społecznej pracy, którą po cichutku, skromnie, od 30 lat wykonuje Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego pw. św. Stanisława Kostki.

Jubileuszowa ekspozycja, dzieło Gabriela Wolskiego, członka Zarządu Towarzystwa, sławi również 110-lecie istnienia wyjątkowego budynku-instytucji. Bursa przy nowotarskim gimnazjum-liceum użyczała bowiem dachu nad głową i materialnej pomocy kilku pokoleniom zdolnej, chcącej się kształcić podhalańskiej młodzieży.

Trzydziestoletnie starania i wysiłki reaktywowanego w 1992 roku Towarzystwa doprowadziły do przywrócenia wyeksploatowanej, zniszczonej, zawilgoconej i zagraconej perle miejskiej architektury godziwego stanu i wyglądu. Na elewację wrócą wkrótce odlane już, odtworzone na podstawie archiwalnych zdjąć dwa orły zdobiące zwieńczenia okien po obu stronach głównego wejścia.

Wernisaż w Wieży Wodnej stał się spotkaniem członków Towarzystwa, grona jego sponsorów, przyjaciół, dobrodziejów oraz dyrekcji, pedagogów i absolwentów największego beneficjenta tej zacnej instytucji, czyli I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego. Na ręce od 30 lat prezesującej Towarzystwu Danuty Hajnos spłynęły wielkie podziękowania i gratulacje. A najlepsze świadectwo dobrej, pożytecznej roboty to wdzięczność dziś już dorosłych wychowanków Bursy i stan potężnego, pięknego budynku z ponad wiekową historią. 

Gdyby nie dobra wola, determinacja i zaradność członków Towarzystwa, obiekt-symbol wzniesiony przed ponad wiekiem, na darowanej przez miasto działce przy ul. Nadwodniej, byłby dziś ruiną.   

Od momentu założenia przez dra  Jana Bednarskiego – działacza narodowego i społecznego, inicjatora budowy w Nowym Targu nie tylko bursy, ale też gimnazjum-liceum i szpitala – Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, można mówić o systematycznej, realnej pomocy dla młodzieży nawet z najdalszych zakątków Podhala, która chciała się kształcić, a potem służyć wiedzą i pracą swoim ziomkom.

O środki na prowadzenie działalności Towarzystwo zabiegało u różnych sponsorów i darczyńców, prowadząc Bursę – z przerwami w latach wojen – do 1945 r., kiedy budynek przejął ówczesny Wydział Oświaty i zorganizowano tam internat dla sąsiadującego Liceum.

17-osobowa grupa, która w 1992 r. postanowiła reaktywować Towarzystwo i dla uhonorowania dra Jana Bednarskiego przyjęła jego imię, nie ustaje w niesieniu pomocy finansowo-rzeczowej najzdolniejszej licealnej młodzieży poprzez udzielanie stypendiów lub pożyczek. Towarzystwo wspomaga I Liceum przez zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz niesienie pomocy w innych formach. Współdziała z dyrekcją Szkoły w utrzymywaniu dobrego stanu wszystkich budynków, włącznie z salą gimnastyczną. Kwoty przekazane na zakup nagród dla najlepszych abiturientów, na dotacje związane z potrzebami Liceum, na dofinansowania dla uczniów i grup naukowo-sportowo-turystycznych przez 30 lat idą w setki tysięcy złotych. Towarzystwo funduje nagrody dla finalistów różnych konkursów, laureatów olimpiad, najlepszych maturzystów itd.

Natomiast długo i różnymi perypetiami prowadzony generalny remont Bursy kosztował ponad 600 tys. zł. Środki na tak potężną inwestycję Towarzystwo zebrało, prowadząc działalność gospodarczą, głównie wynajem pomieszczeń. A efekt jest taki, że kapelusze z głów!

Środki, które pozwoliły odsprzątać Bursę po latach funkcjonowania internatu i stołówki oraz doprowadzić obiekt do imponującego stanu, pochodzą z działalności gospodarczej Towarzystwa, głównie z wynajmu pomieszczeń różnym instytucjom, przede wszystkim oświatowym. Towarzystwo prowadzi również działalność edukacyjną, wystawienniczą, wydawniczą. We współpracy z Podhalańskim Towarzystwem Historycznym organizuje konferencje naukowe. Dofinansowuje wiele wyjazdów uczniów na wycieczki krajoznawcze czy do obiektów kultury, także wyjazdy do Belgii, Szwajcarii, Niemiec, Francji i Szwecji w ramach wymiany językowej z partnerskimi szkołami. TBG dokonuje też renowacji nagrobków zasłużonych osób.

Działalność  Towarzystwa została uhonorowana m.in. Odznaką „Za zasługi dla oświaty” przez Ministerstwo Oświaty,  Medalem Pamiątkowym 100-lecia Gimnazjum-Liceum i Medalem „Za szczególne zasługi dla miasta Nowego Targu”.

(asz)

 

 

 

Anna Szopińska 28.10.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Danuta Hajnos 17:28 04.11.2022

Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dr Jana Bednarskiego p/ w św. St. Kostki, bardzo dziękuje całemu zespołowi Redakcji nowytarg24.tv, za wspaniały przekaz filmowy ,jak i słowny z wystawy BURSA WCZORAJ I DZISIAJ. Ciepłe słowa i uznanie dla naszych działań , skłaniają nas do pracy. Szczególne podziękowania dla Pani Anny Szopińskiej , tak ciepło i wzniośle o nas napisała i mówi jako lektor ,że wzruszeniom nie ma końca. Twórcom: wystawy Gabrielowi Wolskiemu , filmu o Bursie Pawłowi Kosowi -SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! W imieniu członków TBG Danuta Hajnos.

Zobacz również