Kamery live
prognoza pogody

“Nie było naszym celem pozbycie się stacji. Przeciwnie – zabiegaliśmy o zainstalowanie dodatkowej”

Na oficjalnej stronie nowotarskiego magistratu opublikowane zostało oficjalne stanowisko Samorządu Miasta dotyczące publikowanych w ostatnim czasie informacji medialnych o przeniesieniu państwowej stacji do badania jakości powietrza w Nowym Targu i łączenia tego z ogłoszonym smogowym rankingiem Polskiego Alarmu Smogowego za 2020 rok.

Oto oficjalne stanowisko miejskiego samorządu, opublikowane na stronie UM Nowy Targ:

“Zmiana lokalizacji stacji monitoringu nie jest spontaniczną decyzją podjętą przez Urząd Miasta. Do chwili obecnej stacja zlokalizowana była na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Słowackiego 14, ale pojawiła się koncepcja zagospodarowania tego terenu na cele szkoły, dlatego już w roku 2020 dyrekcja wraz z radą rodziców wystąpiły z prośbą do Burmistrza Miasta Nowy Targ o przeniesienie stacji monitoringu jakości powietrza. Nie było naszym celem pozbycie się stacji, a wręcz przeciwnie zabiegaliśmy wcześniej o zainstalowanie jeszcze jednej stacji pomiarowej Państwowego Monitoringu na terenie Nowego Targu.

Pismem z dnia 28 grudnia 2020 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) przychylił się do ww. prośby.

Wybór nowej lokalizacji należał do komisji złożonej z pracowników GIOŚ. Wraz z przedstawicielami GIOŚ pracownicy Urzędu Miasta Nowy Targ przeprowadzili szereg wizji lokalnych w terenie w celu wytypowania najbardziej reprezentatywnego dla obszaru całego miasta nowego miejsca. Ostatecznie GIOŚ zdecydował, że teren przy Hali Sportowej „Gorce” tj. al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu, spełnia wymagane kryteria.

Poniższy załącznik graficzny jednoznacznie obrazuje starą i nową lokalizację stacji pomiarowej. Nie można zatem mówić, że są to obrzeża miasta Nowy Targ.

Przypominamy, że w ramach wieloletnich działań w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie Nowego Targu, oprócz cyklicznych wymian kotłów i szeregu udzielanych dotacji przez nasz Samorząd, w bieżącym roku dla Centrum Miasta (tj. obszaru zakreślonego granicami  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 22), Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 27 września 2021 r. podjął Uchwałę Nr XLV/623/21 w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Nowy Targ ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Małop. 2021 r. poz. 5547). W ramach wprowadzonej ww. „lokalnej uchwały antysmogowej” od 1 stycznia 2030 roku w tym obszarze będzie istniał zakaz spalania paliw stałych innych niż biomasa o wilgotności poniżej 20 %.

W nowym miejscu lokalizacji stacji pomiarowej (al. Tysiąclecia 74) dotychczas nie prowadzono pomiarów jakości powietrza. Ufamy ekspertom z GIOŚ i ich analizie, że nowo wybrane miejsce jest odpowiednim dla prowadzenia pomiarów jakości powietrza. Trzeba również podkreślić, że na terenie miasta Nowy Targ istnieje kilka stałych punktów pomiarowych do badania jakości powietrza, które nie są własnością GIOŚ i nie stanowią Systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, ale również obrazują mniej lub bardziej dokładnie tło rozkładających się zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta.

Podkreślamy również, że termin przeniesienia stacji pomiarowej był uzależniony od decyzji GIOŚ i fakt ogłoszenia w tych dniach rankingu Polskiego Alarmu Smogowego przedstawiającego jakość powietrza za rok 2020 jest zbiegiem okoliczności, bo przeniesienie stacji było zaplanowane wcześniej.

Wszelkie pytania szczegółowe dotyczące spraw technicznych związane z przeniesieniem stacji należy bezpośrednio kierować do GIOŚ, gdyż stacja ta jest elementem składowym Państwowego Monitoringu Środowiska do badania jakości powietrza i jest Ich własnością.”

Nowy Targ – „smogowym liderem” Polskiego Alarmu Smogowego. Skąd takie wyniki

os 10.12.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Mietek z bloku 00:43 11.12.2021

Kto się podpisał pod tym oświadczeniem? Autorowi brak cywilnej odwagi czy obawia się procesu za jawne kłamstwo w życiu publicznym?

Zobacz również