Kamery live
prognoza pogody

Nie będzie bloków mieszkalnych na terenie byłego NZPS. Rada Miasta jednomyślna

22 lipca 2022 15:26

Taka jednomyślność zdarza się w nowotarskiej Radzie Miasta dość rzadko – 21 radnych zagłosowało dziś jednogłośnie przeciwko lokalizacji budynków mieszkalnych na terenach byłego kombinatu NZPS. . Głosy sprzeciwu wnieśli działający na tym terenie przedsiębiorcy, zdecydowanie negatywną opinię wydała też miejska komisja urbanistyczno-architektoniczna. “Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w tym terenie to jest proszenie się o konflikt” – mówił referujący treść uchwały naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Wojciech Watycha. 

Nie będzie bloków mieszkalnych na terenie byłego NZPS. Rada Miasta jednomyślna

O wniosku złożonym do Urzędu Miasta w czerwcu br., w ramach specustawy mieszkaniowej przez spółkę Livoria pisaliśmy TUTAJ. Inwestor w miejscu dawnej przychodni zakładowej NZPS – przy obecnej ul. Sądowej – planował wybudować dwa 15-metrowe, czteropiętrowe budynki mieszkalne wielorodzinne, z częścią handlowo-usługową w poziomie parterów. W planie był garaż podziemny, budowa ok. 64-66 mieszkań i zapewnienie 87 miejsc postojowych.

Wiadomo już, że  te plany się nie ziszczą – Rada Miasta Nowy Targ zdecydowanie sprzeciwiła się zabudowie mieszkalnej na terenach przeznaczonych, zgodnie z planem miejscowym, pod zakłady produkcyjne, magazyny, działalność usługową, z zakazem realizacji inwestycji mieszkaniowej. Przeciwko są również przedsiębiorcy działający na tym terenie – głosy kategorycznego sprzeciwu wniosło w  sumie 16 osób (część po terminie). 

-Studium wyraźnie wskazuje na potrzebę zwiększania terenów działalności produkcyjnej, w tym składów i magazynów, eliminując konflikty funkcjonalno-przestrzenne. Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w tym terenie to jest proszenie się o konflikt i to szybciej, niż później – podkreślał referujący treść uchwały naczelnik Wojciech Watycha – Funkcja mieszkaniowa w tym terenie będzie stwarzać konflikt funkcjonalny z istniejącymi i projektowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie obszarami usługowymi i produkcyjnymi, co może prowadzić do ograniczenia, a nawet wygaszenia działalności gospodarczej na tych obszarach w przyszłości. 

Zgodnie z planem miejscowym, na terenie byłego kombinatu istnieje strefa aktywności gospodarczej, a w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego wnioskiem planuje się utworzenie kolejnej SAG, po uprzednim przeprowadzeniu modernizacji dróg i infrastruktury. Wartość inwestycji planowanej już na przyszły rok to ponad 20 mln zł – miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu oraz środki unijne. 

Wniosek został przesłany do zaopiniowania wielu organom, z których szereg w ogóle nie odpowiedziało. Miejska komisja urbanistyczno-architektoniczna wydała zdecydowanie opinię negatywną, wojewódzki Sanepid zwrócił uwagę na to, że “planowana inwestycja mieszkaniowa może powodować ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiednich terenów inwestycyjnych, które pomimo zgodności z planem miejscowym, będą musiały spełniać m.in. wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu”. 

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki mówił też o konieczności wzięcia pod uwagę stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta. Wskazał kilka obszarów, gdzie plany miejscowe pozwalają na zabudowę mieszkalną, a terenu pod realizację takich inwestycji jest wciąż całkiem sporo. To m.in. Polana Szaflarska, rejon starej zajezdni autobusowej przy ul. Ludźmierskiej, czy sąsiedztwo tzw. “ślimaka” (zjazd z zakopianki w stroję Alei Tysiąclecia).

-Potrzeby mieszkaniowe realizowane są w całkiem innych miejscach Nowego Targu, gdzie jest całkiem sporo terenu na realizację nowej zabudowy mieszkaniowej, w tym wielorodzinnej. W tych obszarach ta funkcja może rozwijać się bez przeszkód. Teren objęty wnioskiem to nie ostatnie miejsce, gdzie taka zabudowa może powstać w naszym mieście. W mieście szybciej nastąpi deficyt terenów usługowych i przemysłowych, niż mieszkaniowych – stwierdził naczelnik. 

Wszystkich 21 radnych zagłosowało jednogłośnie za odmową ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sądowej. 

“Lex deweloper” na terenie byłego kombinatu – inwestor chce postawić tam dwa bloki mieszkalne

os 22.07.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również