Kamery live
prognoza pogody

Najgłębszy odwiert – w decydującym momencie. Mamy rdzeń z triasu dolnego!

11 czerwca 2024 19:08

GMINA SZAFLARY. Prace przy najgłębszym w świecie odwiercie geotermalnym, na terenie Szaflar, są w tym momencie doprowadzone do punktu, który wymaga podjęcia strategicznej decyzji: wiercić głębiej w celach badawczych, akceptując ryzyko, czy poprzestać na poziomie 5.900 metrów pod powierzchnią ziemi i cieszyć się perspektywą eksploatacyjnego sukcesu. Dziś przy wieży wiertniczej odbyły się rozmowy z udziałem międzynarodowego konsorcjum. 

Najgłębszy odwiert – w decydującym momencie. Mamy rdzeń z triasu dolnego!

– Rozmowy prowadzone były zarówno z firmą wiertniczą, nadzorem i dozorem geologicznym, jak też z międzynarodową firmą specjalizującą się w głębokich wierceniach i występujących w trakcie takich prac niedogodnościach oraz oceną ryzyka – mówi Rafał Szkaradziński, wójt gminy Szaflary. – Jesteśmy teraz na głębokości 5.914 metrów. Ostatnie operacje to wykonanie korka cementowego i przewiercenie  się przez niego oraz pobranie skalnego rdzenia. Z ok. 5 metrów pobieranego rdzenia zostało ok. 30 procent, czyli 1,2 – 1,3 metra. Jest to bardzo ważny rdzeń, bo daje nam on informację geologiczną i będzie stanowił o tym, w jaki sposób prace będą kontynuowane.    

Na podstawie dzisiejszego spotkania, zebranych danych szczegółowych i ich analizy, zapewne w przyszłym tygodniu gmina, jako inwestor, otrzyma propozycje dalszego postępowania. Na wspólne podjęcie decyzji i jednoznaczne postanowienie, czy wiercenia będą kontynuowane do głębokości 7 tys. metrów, czy też skończą się na korzystaniu z już dostępnych pokładów wodonośnych – jest czas do końca czerwca.

– Tu możemy powiedzieć o stu, a nawet 200 procentowym sukcesie, ponieważ mamy dwa horyzonty wodonośne, których wydajność starczy na ogrzanie domostw i dla obszaru gminy, i dla Nowego Targu – dodaje wójt. – Teraz walczymy jeszcze o głębokość, czyli o efekt badawczy, który wynika z naszej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Jest on ważny nie tylko dla nas, dla wszystkich odwiertów wykonanych w rejonie Podhala, ale i dla poznania budowy geologicznej niecki podhalańskiej.    

Na pierwszym horyzoncie wodonośnym, od głębokości ok. 3 km, podobnym do tego, z którego korzysta Geotermia Podhalańska, woda ma temperaturę ok. 90 stopni Celsjusza, natomiast w niższej strefie wodonośnej – od ok. 4 do 5 km – można mówić o temperaturze ok. 120 – 130 stopni. 

Dokumentacje zarówno na magistralę, jak i sieci ciepłownicze na terenie gminy były wykonane już wcześniej. Teraz jest ona na etapie ogłoszenia przetargu wykonawczego.

– Chcemy go ogłosić w tym samym czasie, co miasto Nowy Targ przetarg na magistralę – zapowiada gospodarz Szaflar. – Zgodnie z zapisami wniosku z do Polskiego Ładu otrzymaliśmy po 30 milionów zł – my na wykonanie magistrali po terenie gminy Szaflary, a miasto – po terenie swoim oraz niewielkim odcinku w obszarze naszej gminy.

Zainteresowanych geologią, jak i uczniów szkół, zaciekawi na pewno era w dziejach ziemi, do której dowierciła się firma UOS Drillig w Szaflarach. Otóż przeszła ona przez kredę, jurę, trias górny, a teraz jest w triasie dolnym. Te epoki geologiczne liczone są w milionach lat. Jest to więc – w zależności od opracowania – mniej więcej 200 – 300 milionów lat. Skały, które są teraz wydobywane i te rdzenie właśnie tyle lat sobie liczą.

Poniżej – uproszczony profil odwiertu w Szaflarach – Bańska PGP-4. Równoległy do profilu geologicznego kolor niebieski oznacza poziomy wodonośne.

(asz)

Anna Szopińska 11.06.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również