Kamery live
prognoza pogody

Na terenie miasta trwają eko-kontrole

27 grudnia 2022 12:26

Pracownicy Urzędu Miasta regularnie przeprowadzają kontrole nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. Niestety, w ostatnim czasie wykryto sporo nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej w blisko połowie wszystkich kontrolowanych nieruchomości. Urzędnicze kontrole przeprowadzane są także pod kątem ewentualnego spalania odpadów – tu pracowników magistratu wsparła ostatnio akcja przy użyciu drona, który dokonał analizy dymu z kominów ok. 7o budynków. 

Na terenie miasta trwają eko-kontrole

Od końca listopada, pracownicy Referatu ds. Ochrony Środowiska przeprowadzili 44 kontrole palenisk na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ w ramach posiadanych kompetencji. W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia spalania odpadów, złożonymi przez mieszkańców za pośrednictwem aplikacji “Ekointerwencja”, pobrane zostały 2 próbki popiołów paleniskowych, które zostaną przesłane do akredytowanego laboratorium.

W ostatnim czasie w działaniach kontrolnych wspierały urzędników…drony. Akcja została zrealizowana w dniach 16-17 grudnia w godzinach wieczornych i porannych (piątek, od godz. 19:00 do 21:30; sobota, od godz. 7:00 do 9:30) na podstawie umowy zawartej przez miasto. ze spółką Flytronic z Gliwic. W ramach dwudniowej akcji, wykonano analizę dymu z kominów z około 70 budynków. Dzięki użyciu drona, pracownicy mieli możliwość na bieżąco monitorować dym pod kątem jego zawartości. Szczegółowe analizy wraz z raportem zostaną udostępnione w najbliższym czasie przez gliwicką firmę. 

Pracownicy Referatu ds. Gospodarki Komunalnej przeprowadzili od ostatniej Sesji Rady Miasta 27 kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków. Są to kontrole planowe, wynikające z obowiązku nałożonego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku 12 nieruchomości wykryto nieprawidłowości – był to albo brak umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Nowy Targ, albo też pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właściciele nieruchomości zostali wezwani do zaniechania naruszeń i pouczeni o obowiązkach dotyczących prawidłowego sposobu prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, wynikających m.in. z Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego i ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach. Referat sukcesywnie wzywa kolejnych właścicieli nieruchomości, które nie są przyłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej, celem sprawdzenia czy pozbywanie się ścieków następuje w sposób prawidłowy. 

os 27.12.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również