Kamery live
prognoza pogody

“Na Równi” nieprzejezdna?

10 lipca 2017 20:49

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, radny Gabriel Samolej złożył interpelację w sprawie wprowadzenia jednostronnego zakazu zatrzymywania na ul. Na Równi na całej jej długości. Parkujące po obu stronach samochody "praktycznie uniemożliwiają przejazd" - napisał radny w interpelacji. Nie wskazał jednak, na której ze stron wprowadzić ów zakaz. 

A jest to dość istotne, ze względu na fakt, że na ulicy Na Równi znajdują się liczne podmioty gospodarcze.

“Zmniejszenie ilości miejsc postojowych przez wprowadzenie w/w zakazu na części ulicy, znacząco utrudni prowadzenie działalności przez znajdujące się tam liczne podmioty, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do ich likwidacji. Dlatego podstawowym problemem, którego rozstrzygnięcia oczekuję również od Pana, będzie wskazanie strony lub odcinka ulicy, których dotyczyć będzie zakaz” – pisze w odpowiedzi na interpelację radnego burmistrz Grzegorz Watycha, zauważając jednocześnie, że zaparkowane samochody – tak, jak ma to miejsce obecnie – są naturalnymi ogranicznikami dla pojazdów rozwijających nadmierną prędkość, co z kolei poprawia bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu.

 

Wprowadzenie zakazu wymagałoby opracowania projektu stałej organizacji ruchu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem, którym dla dróg gminnych jest Powiatowy Zarząd Dróg, po uzyskaniu opinii Komendy Powiatowej Policji. W przypadku sprzeciwu mieszkańców bądź braku uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem w Powiecie, nie będzie możliwości wdrożenia sugerowanych zmian. 

NT24TV 10.07.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również