Kamery live
prognoza pogody

Na drodze do Bramy w Gorce – już kosmetyka

10 listopada 2022 07:32
Wyciszenie Włącz dźwięk

GORCE. Pawilon przyrodniczo-edukacyjny jest najbardziej zaawansowanym i prawie już gotowym obiektem powstającej w dolinie potoku Mały Kowaniec Bramy w Gorce. Budowa prawie kilometrowej drogi – od wysokości ul. Partyzantów do Bramy – jest na etapie prac wykończeniowych.

Droga budowana przez gminę z zastosowaniem spec-ustawy ma już asfaltową nawierzchnię i system odwodnienia. Ciężki sprzęt wyrównał pobocza. Trwa jeszcze wykańczanie parkingowej końcówki tej drogi, naprzeciwko osiedla Za Potokiem. Powstała podczas budowy parkingu stroma skarpa wciąż rodzi obawy mieszkańców osiedla, że przy intensywnych opadach świeżo nadsypana i nie utwardzona ziemia zsunie się do potoku. Według dokumentacji, w tym rejonie pozostało jeszcze do ukończenia i utwardzenia przy wylocie odprowadzenie wody z parkingu. 

 

Jeśli radni z innych części rozległej gminy Nowy Targ podnoszą jeszcze, że jest na jej terenie wiele drogowych potrzeb, również prywatnych inwestycji, które też chciałyby uzyskać połączenie nawet niższej klasy – zderzą się z argumentacją, że inwestycja waksmundzkiej spółki jest silnym impulsem dla turystycznego rozwoju gminy. Bez inwestorskiego zaangażowania gminy i starań o pozyskanie środków zewnętrznych – szanse na powstanie takiej drogi w linii starej gorczańskiej ścieżki byłyby nikłe. 

Problemem pozostaje komunikacja z Bramą w Gorce od strony Nowego Targu, czyli kwestia przejścia przez potok Mały Kowaniec. Na razie żadna z instytucji władnych w tej sprawie nie potwierdziła możliwości korzystania z brodu na potoku. Mieszkańcy osiedla za Potokiem – po działaniach sołtysa Waksmundu i interwencjach policyjnych – bronią się natomiast przed ruchem pojazdów, przepuszczając przejściem pieszym jedynie służby ratownicze, rolników i turystów. Bronią też – teraz w trybie odwoławczym, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym – statusu tej drogi jako drogi prywatnej, budowanej i utrzymywanej przez nich przez 30 lat. Gmina Nowy Targ natomiast dąży do przejęcia odcinka zapewniającego łączność z wybudowaną już drogą do Bramy w Gorce, wykorzystując art. 73 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną. Termin rozprawy w NSA nie został jeszcze wyznaczony.

Podmiotem, który umożliwił budowę Bramy w Gorce, wnosząc aportem kilka hektarów leśnego terenu do inwestycyjnej spółki, jest oczywiście Wspólnota Gruntowa Wsi Waksmund. Jej doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze miało się odbyć 21. października w remizie OSP Waksmund. Z braku quorum wyznaczono drugi, o tydzień późniejszy termin, jednak już na terenie Bramy w Gorce, w prawie ukończonym pawilonie przyrodniczo-edukacyjnym.

Ponieważ walne zebrania odbywały się zwykle w centrum Waksmundu, np. w szkole, cześć udziałowców Wspólnoty uznała tę zmianę miejsca za utrudnienie – również komunikacyjne – dla osób bardziej sceptycznych wobec decyzji Zarządu Wspólnoty. Uwadze członków nie uszło i to, że tym razem obwieszczenie o walnym zebraniu zostało upublicznione poza osłoniętą szkłem częścią gabloty i szybko przykryte innymi drukami ulotnymi. Na zebranie Wspólnoty media nie zostały wpuszczone.

Jednym z kolejnych działań Wspólnoty stało się nabycie 50-procentowego udziału w nieruchomości nie sąsiadującej z jej gruntami. Ponieważ działka ta leży między mostkiem w ul. Partyzantów a osiedlem Za Potokiem, mieszkańcy osiedla odczytują ten ruch jako próbę szantażowania ich groźbą odcięcia dojazdu do osiedla.

Brama w Gorce tymczasem rośnie. Postępy prac są widoczne w postaci imponujących nadziemnych konstrukcji i łączących je pomostów oraz wieży widokowej. Gotowe jest również zejście z galerii widokowej do pawilonu edukacyjnego. Skarpy powstałe w efekcie robót budowlanych są w tej chwili obsiewane trawą. Inwestorska spółka na profilu facebookowym zamieszcza nastrojowe zdjęcia, wizualizacje i cieszy się z postępu prac. Skwapliwie unika jednak podania terminu otwarcia całego kompleksu. Niedawno jeszcze wieść gminna wskazywała na początek grudnia jako czas uruchomienia Bramy w Gorce. Teraz pogłoski coraz częściej mówią o maju przyszłego roku.  

(asz)

Zdjęcia lotnicze: Paweł Kos

 

 

Anna Szopińska 10.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również