Kamery live
prognoza pogody

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego stanie się autonomiczną instytucją?

5 września 2023 10:21

Na najbliższej sesji zostanie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie utworzenia Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu jako placówki muzealnej posiadającej osobowość prawną.

Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego stanie się autonomiczną instytucją?

Siedzibą nowo powstałego muzeum mają być: Ratusz, Dworzec kolejowy, Wieża Wodna oraz Muzeum Drukarstwa. Zgromadzone dotąd zbiory muzealne, według przeprowadzonego z natury spisu w okresie od 7 marca 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. liczą 9575 eksponatów. Część z nich to depozyty. W chwili obecnej trwa rozliczanie inwentaryzacji.

– Wielu mieszkańców, a i odwiedzających Nowy Targ gości zadaje sobie pytanie: dlaczego bogate dziedzictwo kulturowe jako niezbywalny dorobek poprzednich pokoleń mieszkańców miasta jest aktualnie tak słabo wykorzystane w kształtowaniu wizerunku, tożsamości i promocji miasta. Nadszedł czas, aby bezcenne zbiory kultury materialnej, zgromadzone głównie dzięki działaczom społecznym skupionym w PTTK Oddział „Gorce” na czele z głównym inicjatorem i kustoszem Muzeum Podhalańskiego Czesławem Pajerskim, należycie zagospodarować poprzez utworzenie autonomicznego muzeum samorządowego, wydzielonego ze struktur Miejskiego Centrum Kultury – podano w uzasadnieniu uchwały.

– Dzięki środkom unijnym z Programu Inteneg V-A PL-SK 2014-2020 Miasto Nowy Targ przygotowało się do utworzenia placówki muzealnej z prawdziwego zdarzenia i postarało się o profesjonalną infrastrukturę do celów wystawienniczych. Mamy niepowtarzalną okazję, aby korzystając ponownie ze środków unijnego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg dofinansować na początku swej samodzielnej działalności samorządowe Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu – podkreśla burmistrz Grzegorz Watycha.

Cennych zbiorów wciąż przybywa. Choćby ostatnio Katarzyna Pajerska, córka Czesława Pajerskiego, twórcy muzeum, przekazała Muzeum Drukarstwa liczne albumy fotograficzne i pamiątki z działalności Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK, które dokumentują wydarzenia związane z działalnością muzeum, a także historię budowy kaplicy papieskiej na Turbaczu.

Władze Nowego Targu liczą, że jeśli w nowej placówce zostaną zapewnione odpowiednie warunki i kadra, to darczyńców będzie przybywać. Muzeum ma stworzyć nowe możliwości prowadzenia badań historycznych i odkrywania nieznanych dotąd faktów z życia mieszkańców Miasta i Podhala.

– Osobiście jestem przekonany, że idea utworzenia muzeum jest jak najbardziej słuszna i dojrzała do jej realizacji dzięki podjętym w ostatnich latach wysiłkom rewitalizacji zabytkowych budynków Dworca kolejowego i Wieży wodnej oraz budowie nowego obiektu Muzeum Drukarstwa. Jak widać mamy zbiory, potencjał, infrastrukturę, a teraz także szansę na dofinansowanie naszych zamiarów z kolejnej edycji Programu Interreg, w tym także konieczny remont budynku Ratusza. Muzeum Podhalańskie działające dzięki ludziom pełnym pasji i profesjonalnego przygotowania merytorycznego będzie dawać satysfakcję każdemu komu bliskie jest Miasto i jego mieszkańcy, a nadto stanie się magnesem przyciągającym tutaj turystów, którzy w programie swojego pobytu na Podhalu będą mieli odwiedzanie atrakcyjnych ekspozycji przygotowanych przez Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu – podsumowuje burmistrz.

Jeśli uchwała zostanie przez radnych podjęta, placówka ma zostać utworzona w ciągu dwóch lat.

 

ag 05.09.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również