Kamery live
prognoza pogody

Muzeum Palace – już w przyszłym roku

14 stycznia 2022 08:53

W dawnej placówce Gestapo w Zakopanem powstaje Muzeum Palace upamiętniające ofiarną walkę mieszkańców Podtatrza o wolność ojczyzny w czasie II wojny światowej. Dzięki zaangażowaniu i współpracy szeregu podmiotów już w przyszłym roku zostanie otwarty nowy oddział Muzeum Tatrzańskiego.

Muzeum Palace - już w przyszłym roku

Muzeum Palace powstaje przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz Miasta Zakopane. Dzięki dotacji przekazanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w grudniu 2021 roku Muzeum Tatrzańskie odkupiło od Miasta Zakopane budynek Palace. Część budynku została przekazana przez Miasto Zakopane w formie darowizny. Projekt mający na celu utworzenie Muzeum Palace jest realizowany dzięki pozyskanemu przez Muzeum Tatrzańskie wsparciu finansowemu w wysokości 12 mln zł z funduszy unijnych, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne oraz przy wsparciu Województwa Małopolskiego, które przekazało ponad 4 mln złotych na realizację tego zadania.

Muzeum Tatrzańskie prowadzi prace badawcze na temat okresu II wojny światowej na Podtatrzu. Szczególne ważne są analizy historyczne poświęcone Palace, w tym zwłaszcza  losy przetrzymywanych tam osób. Nieustanie prowadzone są kwerendy archiwaliów oraz badania naukowe. Wszelkie nowe informacje ujawniane w toku prowadzonych badań i prac, nawet budowlanych, będą uwzględniane poprzez wprowadzanie zmian do projektów i opracowań. Powstające dokumentacje są nadzorowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie miejsca, w których przesłuchiwani i katowani byli ludzie, zostaną należycie uszanowane.  Muzeum Tatrzańskie będzie kontynuowało pracę i opiekę nad zbiorami dotychczasowego Muzeum Walk i Męczeństwa, prowadzonego przez Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa “Palace”- Katownia Podhala.

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do włączenia się w tworzenie Muzeum Palace poprzez udział  w zbiórce pamiątek oraz udzielanie wywiadów na temat II wojny światowej na Podtatrzu. Wszelkie osoby mające wiedzę o losach więźniów oraz budynku Palace proszone są o kontakt z Muzeum Tatrzańskim, adres: Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, tel. 535 602 444 , [email protected].

źródło: UM WM

os 14.01.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również