Kamery live
prognoza pogody

Mieszkańcy donieśli Policji na kibiców

16 marca 2018 15:36

Zgłoszenia dotyczyły sytuacji tuż po meczu półfinału Play Off Polskiej Hokej Ligi TatrySki Podhale Nowy Targ – GKS Tychy. Rozgrywka zakończyła się sukcesem dla TatrySki Podhale. Nowotarska komenda po zakończeniu meczu odebrała od mieszkańców ulic sąsiadujących z Miejską Hala Lodową, zgłoszenia o zakłócaniu spokoju i porządku publicznego, a także  używaniu słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym.

Mieszkańcy donieśli Policji na kibiców

Hokej to sport, który wywołuje wielkie emocje. Nic więc dziwnego, że kibice Podhala w szale radości, a kibice drużyny przeciwnej w szale gniewu chcieli wyrazić swoje uczucia. Niestety wyrazy tych emocji są często zbyt agresywne, a język kibica jest bardzo wulgarny. 

Nowotarska komenda po zakończeniu meczu odebrała od mieszkańców ulic sąsiadujących z Miejską Hala Lodową, zgłoszenia o zakłócaniu spokoju i porządku publicznego, a także  używaniu słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym. Zachowanie kibiców również na trybunach w trakcie trwania meczu, bardzo często nie ma nic wspólnego z kulturalnym kibicowaniem. Takie zachowania często powodują, że konieczna jest ingerencja Policji. Pamiętajmy, że na mecze chodzą również rodziny z dziećmi i młodzież, a to właśnie od dorosłych czerpią wzorce do naśladowania. Mecze hokejowe mają charakter imprezy masowej, na której obowiązuje regulamin zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

Dzisiaj o godzinie 18 zostanie rozegrany kolejny mecz TatrySki Podhale Nowy Targ-GKS Tychy, przypominamy o zachowaniu zgodnym z prawem i regulaminem imprezy masowej oraz o odpowiedzialności prawnej i zachęcamy do kulturalnego kibicowania swojej drużynie.

Kodeks wykroczeń :

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Art. 51.§1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  • 2.Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • 3.Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art.8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2.Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art.8a.

Przepisy karne zawarte są w Rozdziale 9 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych – art. 54, art.55, art.56, art.57, art.57a, art. 58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.65a, art.66, art.67, art.68.

os 16.03.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również