Kamery live
prognoza pogody

Marszałek rozdał promesy edukacyjne – im więcej wniosków, tym więcej kasy

16 grudnia 2022 20:28

NOWY TARG. Samorządowym władzom i dyrektorom szkół z pięciu powiatów: 𝗻𝗼𝘄𝗼𝘁𝗮𝗿𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼, 𝘁𝗮𝘁𝗿𝘇𝗮𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼, 𝘀𝘂𝘀𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼, 𝘄𝗮𝗱𝗼𝘄𝗶𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗶 𝗺𝘆𝘀́𝗹𝗲𝗻𝗶𝗰𝗸𝗶𝗲𝗴𝗼 – marszałek województwa Witold Kozłowski wręczył dziś promesy edukacyjne. Wręczenia z udziałem radnych wojewódzkich odbyły się w Sali obrad nowotarskiego Urzędu Miasta.

Marszałek rozdał promesy edukacyjne – im więcej wniosków, tym więcej kasy

Przekazane w Nowym Targu środki pozwolą na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów ze szkół z powiatów myślenickiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego. Wszystko to w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Łączna pula środków przekazanych podczas piątkowego wydarzenia to ok. 5,2 mln złotych. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz Radni Województwa Małopolskiego: Danuta Kawa, Marek Wierzba oraz Robert Bylica.

Samorząd Województwa Małopolski od samego początku kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 podjął zdecydowane działania zaradcze . I w ramach przygotowanej kompleksowej strategii w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej zostały wydzielone środki finansowe, dla poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, w tym także na edukację i nauczanie. Opiewający na około 60 mln zł Pakiet Edukacyjny, współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu Województwa Małopolskiego jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie centralnym, nastawionych na wsparcie nauczania.

– Wręczone w Nowym Targu promesy traktuję jako kontynuację Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Edukacyjnego i jest to kolejny etap tego projektu. Dzisiaj przekazaliśmy środki – ponad 5 mln złotych dla 168 szkół zarówno na zakupy sprzętu informatycznego, ale i na zajęcia edukacyjno-psychologiczne, które powinny pomóc w usuwaniu skutków pandemii w całym systemie oświaty. Pieniądze przekazaliśmy praktycznie wszystkim szkołom, które zgłosiły swoje projekty. Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się w Nowym Targu z samorządami z tej części regionu, ale promesy są przyznane dla szkół z całej Małopolski – mówił marszałek Małopolski.

Kompleksowe działania w ramach Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.

Dzięki tym środkom możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego i  innych urządzeń cyfrowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w szkołach jak również na wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. Ok. 537 laptopów, komputerów, tabletów oraz ok. 93 tablic multimedialnych  trafi do  168 szkół z  powiatów: myślenickiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego, wadowickiego na kwotę w wysokości ok.5,2 mln zł

To już druga edycja projektu, który powstał jako odpowiedź Województwa na zaistniałe skutki wywołane pandemią Covid-19. Pierwszy projekt realizowany do maja br. opiewał na kwotę niespełna 15 mln zł, za którą prawie tysiąc szkół oraz placówek systemu oświaty z terenu Województwa Małopolskiego zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy  do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Teraz rozpoczęła się druga edycja, a w ramach niej przewidziano wsparcie dla kolejnych szkół i placówek z całej Małopolski. . Mimo że pandemia koronawirusa ustała, a nauczanie w szkołach może odbywać się stacjonarnie, wciąż potrzebne jest wsparcie systemu oświaty w całej Małopolsce.  Z wykształcenia jestem nauczycielem – moją pierwszą Alma Mater była szkoła, która przygotowuje nauczycieli wychowania fizycznego, a później były jeszcze, inne wyższe uczelnie. I mogę powiedzieć, że jak człowiek posmakował tego zawodu to już całe życie mu to towarzyszy. Mam więc pewien sentyment do edukacji, ale przede wszystkim uważam, że im wyższy poziom szkół to tym szybszy i lepszy rozwój w przyszłości nie tylko naszych małych wspólnot, Małopolski, ale i całego kraju – podkreślał Witold Kozłowski.

W ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet, którego wartość wynosi  23,3 mln zł,  wsparciem w zakresie zakupu sprzętu komputerowego zostanie objętych ok. 600 szkół i placówek oświatowych. Z kolei w  zakresie wielowymiarowego wsparcia edukacyjno – psychologicznego  uczniów, łącznie objętych zostanie ok. 400 szkół i placówek oświatowych z terenu województwa.

Nabyty przez szkoły i placówki sprzęt komputerowy i inne urządzenia cyfrowe są użyczane uczniom i nauczycielom np. na czas pracy i nauki zdalnej lub dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością. Natomiast nabyte przez szkoły urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie umożliwią transformację cyfrową szkół o niskim stopniu cyfryzacji w regionie. Uzupełnieniem tych działań jest sfinansowanie wydatków na pomoc edukacyjną i psychologiczną dla uczniów.

Warto przypomnieć, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zostały zaplanowane pokaźne środki finansowe na wsparcie edukacji przede wszystkim na: rozwój talentów, programy stypendialne, rozwój kompetencji uniwersalnych, kompetencji przyszłości w tym kompetencji 4.0, współpracę szkół z przedsiębiorcami, rozwój kształcenia zawodowego, naukę języków obcych w przedszkolach oraz szkolenia dla nauczycieli.

Informacja: UM Województwa Małopolskiego

fot. (asz)

 

 

 

 

 

Anna Szopińska 16.12.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również