Kamery live
prognoza pogody

Marek Fryźlewicz – odznaczony pośmiertnie

4 maja 2021 07:45

NOWY TARG. Wieczorna Msza św., sprawowana 3. Maja w murach kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, zgromadziła całe grono przyjaciół zmarłego przed rokiem byłego burmistrza Marka Fryźlewicza. Po jej zakończeniu na ręce wdowy Doroty zostały przekazane przyznane pośmiertnie wysokie odznaczenia.

Marek Fryźlewicz – odznaczony pośmiertnie

Uroczystego i patriotycznego charakteru koncelebrze sprawowanej przez kapłanów związanych ze śp. burmistrzem przydały też odnowienie  ślubów jasnogórskich i obecność sztandarów, przedstawicieli władz miasta, powiatu, Rycerzy Kolumba, Związku Podhalan, Akcji Katolickiej, nowotarskiej OSP.

Najdłużej urzędującego burmistrza w powojennej historii Nowego Targu, zasłużonego dla miasta i regionu, z pasją dokumentującego historię małej ojczyzny, ocalającego pamięć o zasłużonych nowotarżanach, pomysłodawcę i organizatora Kwesty Nowotarskiej, jednego z pierwszych członków Ludźmierskiej Rady Rycerzy Kolumba, zaangażowanego w działania Akcji Katolickiej i w Radę Duszpasterską przy parafii – wspominał jego wieloletni przyjaciel, ks. Kazimierz Kubat SDS:

Do niego w sposób szczególny odnoszą się słowa naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, aby przekazać następnym pokoleniom wspólne dobro, to jest Ojczyznę”. To bardzo piękne, że właśnie 3. Maja w taki sposób honorujemy śp. Marka. Ten Złoty Krzyż Zasługi jest wyrazem uznania dla jego pracy, ale obok mamy Medal Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, przyznany przez biskupa Ordynariatu Polowego – ks. Józefa Guzdka. O ile Krzyż Zasługi czci Marka jako społecznika, burmistrza, człowieka żyjącego i pracującego dla Miasta, o tyle ten drugi Medal ukazuje Marka jako człowieka, który był wierny sobie i Bogu przez całe swoje życie.  Wystarczy przypomnieć, że przez wiele lat, prawie do ostatniego swojego dnia, uczestniczył codziennie w Mszy św. o godz. 8 rano. Był człowiekiem, który charakteryzował się – tak, jak patron Medalu – jakąś głęboką wewnętrzną uczciwością, rzetelnością, odwagą i obroną prawdy. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w latach osiemdziesiątych był dla nas tym wzorem odwagi stawania w prawdzie i obrony prawdy. Oczywiście nie chcę beatyfikować Marka, ale myślę, że również dla niego był to jeden z wzorów w życiu codziennym. Był człowiekiem uczciwym, rzetelnym, integralnym w sprawach moralnych i religijnych. Był bezkompromisowy. Te dwa odznaczenia ukazują Marka w całości – jako ojca, męża, brata, człowieka, katolika i Marka jako burmistrza. Niech odpoczywa w pokoju.

Stan zdrowia uniemożliwił uczestnictwo w uroczystości inicjatorowi uhonorowania Marka Fryźlewicza wysokiej rangi odznaczeniami, czyli prof. Stanisławowi Hodorowiczowi. Reprezentował go natomiast syn, dr Maciej Hodorowicz, prezes Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

 Złoty Krzyż przyznany przez Prezydenta RP, na ręce małżonki Doroty, przekazał, jako reprezentant władz państwowych, wiceminister Andrzej Gut-Mostowy. Medal Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki wręczył jej natomiast Arkadiusz StefaniakGuzik, prezes nowotarskiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Wszystkim, którzy starali się o przyznanie odznaczeń, zorganizowali uroczystą Mszę św. i dowiedli pamięci swoją obecnością, Dorota Fryźlewicz dziękowała, zaznaczając:

Jestem pewna, że Marek, gdyby żył, byłby bardzo dumny i wdzięczny, a te odznaczenia chciałby dedykować wszystkim tym, którzy pracowali z nim wspólnie na rzecz naszej Ojczyzny. Mam świadomość, że pamięć ludzka jest zawodna, ale jestem też przekonana – i dzisiejsza uroczystość o tym świadczy – iż Nowotarżanie nie zapomną tych rzeczy, które stworzył, do których tak wiele serca wkładał. Chodząc ulicami miasta, można zobaczyć wiele przykładów na to, ile pracy, zaangażowania w swoim życiu poświęcił Nowemu Targowi. Chciałam przytoczyć słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna Kennedy’ego, które dla Marka miały szczególne znaczenie, a powinny być też wyryte w sercu każdego z nas: „Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”.

(asz)

Anna Szopińska 04.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również