Kamery live
prognoza pogody

Manewry Służb Ratowniczych nad Zalewem Czorsztyńskim

24 listopada 2017 10:13

W sobotę, 25 listopada 2017 od godz 12.00 w Mizernej nad Zalewem Czorsztyńskim odbędą się polsko-słowackie manewry Służb Ratowniczych w bazie Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Akcja realizowana jest ze środków unijnych w ramach mikroprojektu "Tatry - Nasza Szansa".

Manewry Służb Ratowniczych nad Zalewem Czorsztyńskim

Mikroprojekt “Tatry – Nasza Szansa” jest działaniem mającym za zadanie poszerzenie kwalifikacji osób z pogranicza polsko-słowackiego. Obszar po obu stronach granicy jest regionem turystycznym z wieloma ośrodkami rekreacji wodnej oraz aktywnego wypoczynku zimą, a proponowane szkolenia pomogą uczestnikom projektu znaleźć zatrudnienie w tej branży.

Obszar Euroregionu Tatry to miejsce w którym ze względu na dużą powierzchnię lasów mogą liczyć na zatrudnienie wykwalifikowani robotnicy leśni. Wiele osób po zakończeniu edukacji nie znajduje zatrudnienia w swoim zawodzie i pozostaje bez pracy, poszerzenie ich kwalifikacji o dodatkowe umiejętności nabyte w trakcie szkoleń realizowanych w ramach mikroprojektu “Tatry – Nasza Szansa” pozwoli im na znalezienie zatrudnienia w rejonie, który zamieszkują. Nabyte podczas szkoleń umiejętności poszerzą możliwości zatrudnienia uczestników projektu w innych niż wyuczone zawody i wpłynie na zmniejszenie bezrobocia w obszarze pogranicza, a szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców regionu, jak i odwiedzających go licznie turystów.

Projekt realizuje stowarzyszenie Wodne Pogotowie Ratunkowe przy udziale słowackiego stowarzyszenia POLSKA ze środków EFRR Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, za pośrednictwem Euroregionu Tatry.

NT24TV 24.11.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również