Kamery live
prognoza pogody

LVIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

27 listopada 2023 10:43
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o godz. 13 w poniedziałek rozpoczną się kolejne obrady Rady Miasta w Nowym Targu. Radni będą uchwalać szereg ważnych uchwał dla funkcjonowania miasta.

Program dzisiejszej sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Miasto Nowy Targ zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

6. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Nowy Targ w latach 2019-2020.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 roku”;

b) przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2030;

c) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności /zasiłek celowy/ oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028;

e) przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci „Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Nowy Targ, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania na paliwa stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi”;

f) przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy na okres nie dłuższy niż trzy lata;

g) zgody na zmianę porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

i) wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta Nowy Targ;

j) zmian Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 roku oraz zmian w budżecie miasta;

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2023 – 2030.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

Piotr Starmach 27.11.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również