Kamery live
prognoza pogody

LV Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

31 lipca 2023 09:34
Wyciszenie Włącz dźwięk

Na dzisiejszej sesji nowotarscy radni będą głosować nad ważnymi dla funkcjonowania miasta uchwałami. Zapraszamy do oglądania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) apelu do Ministra Infrastruktury oraz do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

b) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027;

c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ;

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15.I;

f) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe);

g) ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 12;

h) ogłoszenia jednolitego tekstu i rysunku uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 27 (Gliniki);

i) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy na okres nie dłuższy niż trzy lata;

j) zmian Uchwały Budżetowej na 2023 r. Nr XLIX/539/2022 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 grudnia 2022 roku oraz zmian w budżecie miasta;

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2023 – 2030.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

Nagranie na żywo z sesji poniżej:

Piotr Starmach 31.07.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również