Kamery live
prognoza pogody

Limit na alkohol

20 lipca 2018 14:58

Podczas najbliższej Sesji Rady Miasta podejmowane będą dwie uchwały związane z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym. Ustalony ma być m.in. limit zezwoleń na sprzedaż piwa i napojów do 4,5% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia zarówno poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Do tej pory takiego limitu nie było. Wprowadzenie zmian wymuszone jest nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Limit na alkohol

Wprowadzone uchwałą limity będą dotyczyć maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż różnego rodzaju alkoholu w sklepach bądź punktach gastronomicznych. Warto zaznaczyć, że w chwili obecnej, liczna wydanych zezwoleń jest w przypadku każdej kategorii, znacznie niższa niż określony limit. Dla przykładu, limit zezwoleń na sprzedaż w sklepie wódki i wina wynosi 85, z czego aktualnie wydanych jest 78 zezwoleń na sprzedaż wina i 76 na sprzedaż wódki. W przypadku gastronomii, limit wynosi 63 (po wejściu w życie nowej uchwały zmniejszy się do 60), a aktualna liczba wydanych zezwoleń wynosi znacznie mniej: 42 na wino i 41 na wódkę. 

Uchwała ma wprowadzić limit w przypadku napojów alkoholowych dotąd nielimitowanych tj. piwa i innych napojów o zawartości do 4,5% alkoholu. W przypadku sprzedaży w sklepach limit będzie wynosił 100 (aktualnie wydanych jest 82 zezwoleń), natomiast dla punktów gastronomicznych – 80 (aktualnie: 69 wydanych zezwoleń). 

Znowelizowana ustawa wymusza też pewne zmiany w określeniu zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych. 

-Czy nie było pomysłu, by ograniczyć sprzedaż alkoholu od godziny 22-6 tylko do lokali gastronomicznych? – zapytała radna Bogusława Korwin, podczas ostatniego posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju.

Referujący treści uchwał naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Marcin Jagła odpowiedział, że tego typu ograniczenia dotyczą raczej miast turystycznych, gdzie problem występuje w większym nasileniu i pojawiają się przypadki patologiczne. 

-U nas też występują przypadki patologiczne – mówiła stanowczo radna Korwin. Jako jedno z takich miejsc wskazała os. Topolowe oraz częste sytuacje w mieście, gdzie obserwuje się przypadki zdemolowanych koszy, przystanków, bałagan w przestrzeni publicznej, nieopodal sklepów monopolowych. Zdanie radnej podzielili też Jacenty Rajski i Danuta Szokalska – Stefaniak. 

Przewodniczący komisji Marek Mozdyniewicz proponował, by nie załatwiać tej sprawy “ad hoc”, ale najpierw ją przemyśleć.

-Ja to już przemyślałam – powiedziała na koniec radna Bogusława Korwin. Podczas najbliższej Sesji Rady Miasta, prawdopodobnie możemy spodziewać się zgłoszenia przez nią odpowiedniej poprawki do uchwały.

/os

os 20.07.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również