PILNE
Kamery live
prognoza pogody

LI Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo tylko u nas!

23 lipca 2018 10:02
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już dziś – TRANSMISJA LIVE prosto z sali obrad Urzędu Miasta, gdzie o 14:30 rozpocznie się LI Sesja Rady Miasta Nowy Targ. Radni ustalą dziś m.in. wynagrodzenie dla burmistrza miasta, a wcześniej wysłuchają raportu z badań marketingowych wielkości popytu przeprowadzonych w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym Targ oraz zapoznają się z prezentacją wyników działania pierwszego elektrofiltru na Podhalu. Bądźcie z nami!

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
 5. Prezentacja przedstawicieli Grupy CZH S.A. dotycząca wyników działania pierwszego elektrofiltru na Podhalu.
 6. Przedstawienie wyników “Raportu z badań marketingowych wielkości popytu przeprowadzonych w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym Targu”.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

  Podjęcie uchwał w sprawach:

 9. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 10. Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
 11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 35 (Ceramiczna-Składowa-Bór).
 12. Zmiany uchwały nr XLIX/467/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 13. Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego pn. “Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”.
 14. Zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.
 15. Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
 16. Przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie pt.: Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec.
 17. Ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 18. Zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 19. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024.
 20. Zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.
os 23.07.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również