Kamery live
prognoza pogody

Lekcja 9. Zwłaszcza podczas pandemii warto uczyć dzieci w formie zabawowej

14 kwietnia 2021 21:46
Wyciszenie Włącz dźwięk

W Nowym Targu został opracowany nowy system nauki małych dzieci, oparty na ruchu i zabawie w całym procesie poznawczym. 

Facebookowy profil autorki metody, pani Ireny Budziszewskiej, zawiera już około 1000 filmików wraz z oprawą metodyczną. Ten obszerny materiał jest podstawą przygotowanych i emitowanych przez nas kolejnych edukacyjnych odcinków.

Tytuły kolejnych lekcji ułatwiają nauczycielowi odszukanie odpowiedniego filmiku pokazanie go uczniom podczas zdalnego nauczania. Może on im wtedy polecić wykonanie podobnych czynności, jakie zobaczyli na filmiku, ale już na stole we własnym mieszkaniu.

Czynności ucznia będą świadczyły o zasobie jego  wiedzy.

Warto przypomnieć zalety nauki małych dzieci systemem pani Ireny Budziszewskiej:

– dystans pomiędzy uczniami o różnym poziomie intelektualnym i emocjonalnym niweluje on w krótkim czasie

– dzieci wykonują czynności na swoich zestawach pomocy naukowych równocześnie, a nauczyciel w tym czasie śledzi tok myślenia wszystkich uczniów. W razie trudności, na bieżąco, indywidualnie uzupełnia z uczniem powstałe braki

– nauka przebiega zgodnie ze wszystkimi fazami poznania, czyli powstawaniem: wrażeń, spostrzeżeń, wyobrażeń, pojęć, wiadomości, umiejętności i sprawności. Dzięki temu materiał nauczania jest dobrze utrwalony

– dokładne przestrzeganie wszystkich faz poznania pozwala na szybkie i łatwe przyswajanie wiadomości w szerszym zakresie. Uczeń zdolniejszy może w ciągu jednego roku szkolnego opanować materiał nauczania dwóch klas bez większego wysiłku.

– nie ma stresującego ucznia odpytywania, bo wykonane przez niego czynności świadczą o jego zasobie wiedzy

– nauka odbywa się w różnych częściach klasy, nie zawsze w pozycji siedzącej

– dzieci są w ruchu, bawią się przy bardzo dużym wysiłku umysłowym

– metoda przynosi bardzo dobre efekty wychowawcze – zdolniejszy uczeń ma szansę pomóc słabszemu koledze

– dzieci są gospodarzami w swojej klasie, dbają o to, by pomoce były nie niszczone

– brak odpytywania, zbędnego pisania, skupienie się ucznia na wykonywaniu różnych czynności – przynosi dużą oszczędność czasu

– w nauce biorą udział równocześnie wszystkie zmysły dziecka (wzrok, słuch, dotyk, mowa, smak), do tego dochodzą ruch i zabawa

– działania wyrabiają nawyki ładu i porządku, właściwej organizacji pracy, kształcą umiejętności i sprawności, budzą chęć pokonywania trudności, dążenia do racjonalizatorstwa, wyzwalają możliwości twórcze, dają zadowolenie z osiągniętego celu

– wykonywaniu czynności towarzyszy ruch, on to właśnie chroni ucznia przed zmęczeniem i wadami postawy

– system takiej nauki ma zastosowanie w nauczaniu szkolnym, domowym, świetlicowym, w szpitalach, sanatoriach itp.

Autorka tej metody w sposób bezinteresowny pomaga nauczycielom w tym zakresie – prowadzi warsztaty dla nauczycieli, urządza wystawy pomocy, prowadzi dyskusje, jest aktywna na forach internetowych.

Pracując tym systemem, uczeń nie wypełnia luk testowych, wie co ma zrobić i w jaki sposób – wszystko to może zobaczyć na załączonych filmikach.

Do tej pory wprowadzaliśmy liczby od 0 – 10.

Uczniowie posługiwali się liczbami kardynalnymi tzn. liczbami w postaci zbiorów. Teraz już stopniowo przechodzimy do działań w zakresie 10-ciu na bazie znaków cyfrowych.

Uczeń otrzymał polecenie przedstawienia liczby 7 w postaci sumy, czyli dodawania. jak widać, uczeń dobrze rozumie wielkość poszczególnych liczb, ponieważ dobrze poukładał działania i w dodatku je objaśnił. Może otrzymać ocenę bardzo dobrą bez odpytywania i wypełniania luk testowych.

W tym przypadku uczeń przedstawia liczbę 10 w dowolny sposób – może użyć sumy lub różnicy. Może też w dodawaniu użyć większej ilości składników. To znaczy, że opanował materiał nauczania w tym zakresie na etapie UMIEJĘTNOŚCI I SPRAWNOŚCI.

Uczeń zna już dobrze działania w zakresie 10. Możemy go teraz zapoznać z ruchomą tabelką funkcyjną, a wtedy praca będzie wydajniejsza.

Uwaga! Nauka systemem zabawowym pozwala niekiedy wykryć wielkie talenty matematyczne. Nie ma tu z góry określonych reguł działania.

Na filmiku widzimy ucznia klasy pierwszej, posługującego się wiadomościami z klas starszych. Pomoc w postaci liczydełek wprowadziła ucznia na wyższy poziom myślenia matematycznego. Nawet mama jest zadziwiona postępami w nauce swojego synka.

Anna Szopińska 14.04.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również