Kamery live
prognoza pogody

Legia Akademicka atrakcyjna dla studentek

13 kwietnia 2018 11:05

35 studentów i studentek Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu ukończyło teoretyczną edukację wojskową w ramach Legii Akademickiej. Teraz czeka na nich wakacyjna część praktyczna. Uczestnicy programu otrzymają kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, jednak dopiero po złożeniu stosownych wniosków do organów wojskowych.

Legia Akademicka atrakcyjna dla studentek

Dziś studenci, którzy ukończyli część teoretyczną otrzymali z rąk rektora i profesora PPWSZ ks. dr hab. Stanisława

Gulaka zaświadczenia potwierdzające zaliczenie części teoretycznej przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów ,,Legia Akademicka” – moduł podstawowy. Z kolei dyplomy i wyróżnienia odebrało 6 studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki szkolenia, byli to: Krystyna Czepiel, Emil, Figura, Mateusz Jurzec, Artur Marusarz – Koterba, Łucja Warzeszak i Rafał Zawadzki.

Rektor ks. dr hab. Stanisław Gulak podkreślił, że jest to dla niego ważne wydarzenie w życiu Podhalańskiej Uczelni, ponieważ zarówno on sam jest pułkownikiem i przez 17 lat służył w wojsku, tak jak i kanclerz Janusz Kurzyna, który był szefem sztabu wojskowego WKU w Krakowie, także w stopniu pułkownika.

To dla mnie niezmierna radość, ze zakończył się ten pierwszy etap szkolenia, które państwo dobrowolnie podjęliście, szkolenia teraz teoretycznego, a w przyszłości praktycznego, które pozwoli państwu nabyć umiejętności podstawowe żołnierza, a być może i oficera – mówił rektor i prof. PPWSZ ks. dr hab. Stanisław Gulak. Podkreślił, że gdy patrzy na studentów i studentki, kwiat młodzieży Podhala, to już widzi ich wszystkich w mundurach, widzi, że mogą dobrze, godnie, rzetelnie służyć w przyszłości ojczyźnie.

Rektor zauważył też poświęcenie uczestników szkolenia, którzy – pomimo trudów – dotrwali do końca. Dodał, że cieszy go to ponieważ sam nosił mundur. – Muszę wam dziś powiedzieć, że sam założyłem niedawno ten swój mundur na ponowne pogrzeby dwóch wspaniałych generałów broni Bronisława Kwiatkowskiego i Włodzimierza Protasińskiego, którzy zginęli przed 8 laty w katastrofie w Smoleńsku, lecąc oddać hołd pomordowanym w Katyniu oficerom polskim.

Podkreślił, że patriotyczne wartości, mundur żołnierza polskiego to jest coś wyjątkowego, fantastycznego, dlatego przyszli żołnierze powinni być dumni z tego, że będą mogli nosić mundur i służyć Ojczyźnie i wartościom, które powinny być w sercu każdego Polaka patrioty. Wspominał też swą 17 – letnią służbę w wojsku, powitania – jako kapelan – na lotnisku tych, którzy zginęli na misjach pod obcym niebem, a także swój wyjazd do Afganistanu. Zapewnił, jak ważne jest wojsko, wartości i ojczyzna, choćby w kontekście niepokojów, które są teraz obecne na świecie w Syrii, czy na Ukrainie.

Pilotażowy program Legia Akademicka przeprowadzony był w 7 Szkołach Wyższych na terenie Małopolski, wśród nich była PPWSZ w Nowym Targu. To na nim będą bazować kolejne edycje programu.

Głównym celem przeszkolenia w ramach Legii Akademickiej było przygotowanie uczestników w zakresie teoretycznym do wykonywania działań piechoty w korpusie szeregowym lub podoficerskim, oczywiście uczestników czeka jeszcze część praktyczna – wyjaśnia kanclerz Janusz Kurzyna, organizator szkolenia w ramach Legii Akademickiej na terenie PPWSZ.

Nasi studenci zdobyli informacje dotyczące ogólnej wiedzy na temat systemu obrony RP oraz funkcjonowania i organizacji sił zbrojnych. Ponadto słuchaczom przekazano wiedzę teoretyczną z zasad działań taktycznych. Ważnym elementem szkolenia było też kształtowanie systemu wartości i postaw odpowiedzialności oraz tradycji wojska polskiego – dodaje.

Początkowo na „Podhalance” chętnych było aż blisko 60 studentek i studentów i tylu przystąpiło do zdobywania wiedzy teoretycznej. Najliczniej reprezentowali oni takie kierunki jak: architektura, ratownictwo medyczne i fizjoterapia. Co ciekawe dziewczyny stanowiły aż 50 procent zainteresowanych. Ostatecznie program Legii Akademickiej w części teoretycznej ukończyło 35 osób, a więc ok. 60 procent z tych, którzy go rozpoczęli, Nie było bowiem łatwo. Zajęcia odbywały się w soboty, a wykładowcy wymagali zaangażowania. W sumie studenci mieli 30 godzin wykładów teorii począwszy od 3 stycznia do 24 marca, po których był egzamin. – W ramach porozumienia rektora z Małopolską Organizacją Wojewódzką Ligi Obrony Kraju studenci mieli też zajęcia strzeleckie z broni małokalibrowej na strzelnicy LOK w Nowym Targu – podkreśla kanclerz Janusz Kurzyna.

Teraz w wakacje uczestnicy Legii Akademickiej trafią na zajęcia praktyczne już w jednostkach wojskowych, oczywiście po złożeniu wniosków o powołanie w trybie ochotniczym do wojska. Ci, którzy nie dadzą rady ich odbyć w te wakacje będą mogli to zrobić jeszcze w kolejne. Już dzisiaj od chętnych przedstawiciele WKU zebrali podania o powołanie w trybie ochotniczym na ćwiczenia.

Najpierw uczestnicy ćwiczeń wojskowch będą mieć szkolenie praktyczne podstawowe 21 – dniowe zakończone egzaminem i złożeniem przysięgi, wówczas staną się szeregowymi rezerwy. Potem będzie kolejne także 21 – dniowe szkolenie podoficerskie, zakończone egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy. Co istotne za każdy dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, tak jak każdy szeregowy, otrzyma 91,20 zł.

Warto przypomnieć, że Legia Akademicka to program, który powstał dzięki porozumieniu dwóch ministerstw: Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Legia Akademicka składa się z dwóch etapów. Organizatorem pierwszego teoretycznego jest dana uczelnia. Student jest wówczas szkolony z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Program nauczania obejmuje 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów. 

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych ma otrzymać kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, które są drugą częścią praktyczną tegoż programu. Będą one się odbywały w czasie wakacji w dwóch 6 tygodniowych turnusach, w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP. Już w tym momencie wiadomo, że jest kilkanaście wytypowanych takich miejsc na terenie całego kraju.

Program zakłada, że studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski. 

W uroczystym zakończeniu części teoretycznej Legii Akademickiej udział wzięli m. in.: rektor i prof. PPWSZ ks. dr hab. Stanisław Gulak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu, ppłk Paweł Wójcik, wykładowca L.A. dr Ryszard Lelito, organizator szkolenia w ramach L.A. w PPWSZ kanclerz Janusz Kurzyna.

Beata Szkaradzińska, rzecznik prasowy PPWSZ

os 13.04.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również